Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării publice pachetul de informații privind competiția 2017 „Organizare și dezvoltare cluster”

Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații pentru competiția 2017 din cadrul PNCDI III, Programul 2, Subprogram 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI, Tip proiect:  „Organizare şi dezvoltare cluster – Cluster inovativ”.

Descarcă Pachetul de informații

Conform proiectului publicat de MCI, solicitanții de finanțare eligibili sunt „exclusiv organizațiile care sunt entități de management ale clusterelor de inovare”. Valoarea maximă a bugetului alocat unui proiect este de 300.000 lei. Se vor finanța cel mult 3 proiecte pe regiune.

Același proiect menționează că pentru a putea participa la competiție entitatile de management ale clusterelor de inovare trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele condiții:

  • Sunt entități legal constituite (organizații non-guvernamentale în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare) care au cercetarea, dezvoltarea tehnologică sau inovarea în obiectul de activitate
  • Deţin cel puţin „Bronze label” pentru excelența în managementul de cluster, valabile la data depunerii propunerii de proiect, ca urmare a evaluării realizate de ESCA - European Secretariat for Cluster Analysis, obţinut în ultimii 5 ani
  • Au avut activitate în ultimul exercitțu financiar încheiat 
  • Au un număr minim de personal angajat de către fiecare entitate de management al clusterului de inovare la data semnării contractului de 3 persoane

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentelor se primesc până la data de 30 iulie 2017 pe adresa de e-mail: dezbateripublice@research.gov.ro

Raluca Prelucă, 

www.fonduri-structurale.ro 

Vizualizări: 338