Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Consultare publică a ghidului pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” aferente Obiectivul specific: 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Tipurile de activități principale care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt următoarele:

  • Activitatea principală 1 (activitate obligatorie) - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).
  • Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate.
  • Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.
  • Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității.
  • Activitatea principală 5 – asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială.
  • Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.
  • Activitatea principală 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.

Persoanele interesate sunt rugate să  transmită observaţiile/propunerile privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro până la data de 19.07.2017.

Sursa: MDRAPFE

Vizualizări: 1125