Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Ghiduri în consultare pentru măsuri de outplacement și modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat în consultare 2 ghiduri ale solicitantului:

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement.

Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 17.07.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice este aferent Axei Prioritare 3 – Locuri de muncă pentru toți; Obiectivul Tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de Investiții 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare; Obiectivul Specific: 3.9.: Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement.

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și satisfacerea nevoilor pieței forței de muncă.

Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 17.07.2017 la adresa de e-mail: neets@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice este aferent Axei prioritare 3: Locuri de muncă pentru toți; Obiectivul specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile respectiv Obiectivul specific 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Sursa: MDRAPFE 

Vizualizări: 1202