Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Peste 700 de Unități Protejate în pericol! Dintre acestea, 200 s-au înființat/dezvoltat cu fonduri europene!

Conform informațiilor www.fonduri-structurale.ro, astăzi a fost avizat în Comitetul Economic și Social un proiect de Ordonanță de Urgență prin care se modifică Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  

În prezent, conform legii 448/2006, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. Instituțiile cu peste 50 de salariați care nu angajează persoane cu handicap pot opta între

a) a plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap sau

b) a achiziţiona produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.

Această abordare a permis funcționarea a peste 700 de unități protejate (200 dintre acestea înființate și dezvoltate cu fonduri europene) care au peste 3900 de persoane angajate, din care peste 2000 de persoane cu dizabilități.

Conform proiectului de ordonanță avizat de CES astăzi, începând cu 1 august 2017 se va elimina posibilitatea pentru autorităţile şi instituţiile publice şi private care au peste 50 de angajați, dar care nu au angajat persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din totalul angajaților, de a opta pentru achiziționarea de produse sau servicii de la unităţile protejate autorizate. Având în vedere proiectul de Ordonanță avizat de CES astăzi, multe dintre unitățile protejate care s-au înființat/dezvoltat cu fonduri europene sunt în pericol de a-și sista activitatea din cauza reducerii veniturilor.

Se va menține doar obligația instituțiilor de a plăti la bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap (dublu decât în prezent).

Conform notei de fundamentare a Ordonanței, „prin modificarea articolului 78 din Legea 448/2006, Guvernul a estimat venituri, începând cu 2018 de 1838 milioane lei (3 milioane angajati * 4%*1450lei*12luni – 250 milioane colectati in 2016)”.

Redăm mai jos modificarea Legii 448/2006 acceptată astăzi de membrii CES:

Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 78 (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), vor plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap”

(4) Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor art. 78 alin. (2) şi (3) se fac de către organele de inspecție fiscală și control financiar din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, în condițiile prevăzute la alin. (2) autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice publice au obligația organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituția publică.”

Descarcă Ordonanță și Notă de fundamentare

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Documente
OUG.rar
Vizualizări: 2354