Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: OI MEN transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor Școală pentru Toți și Profesori Motivați

Organismul Intermediar POCU din cadrul Ministerului Educației Naționale a informat că, începând cu data de 20 iunie 2017, solicitanții vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisiile de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte, finanțate în cadrul Obiectivelor Specifice 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, respectiv:

  • POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive – Profesori motivați în Școli Defavorizate
  • POCU/74/6/18/Școală pentru Toți

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorii consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Sursa: MDRAPFE

Vizualizări: 1088