Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Au fost publicate Ghidurile finale pentru 18 linii de finanțare pe POPAM!

AM POPAM a publicat luni, 12 iunie 2017, variantele finale pentru Ghidurile pentru următoarele 18 măsuri din cadrul Programului:

 • Măsura I.1 Inovare
 • Măsura I.2 Servicii de consiliere
 • Măsura I.6 Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
 • Măsura I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului maritim şi adaptarea pescuitului la protecţia speciilor
 • Măsura I.17 – Protecția și refacerea biodiversității marine – colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine
 • Măsura I.21 – Eficienţă energetică şi atenuarea schimbărilor climatice- Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare.
 • Măsura I.22 - Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite
 • Măsura I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi
 • Măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură
 • Măsura II.4 - Investiții productive în acvacultură – Creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă
 • Măsura II.5.a - Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură
 • Măsura II.5.b - Achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură
 • Măsura II.12 - Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor 
 • Măsura IV.1 - Planuri de producție și comercializare
 • Măsura IV.3 - Măsuri de marketing din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
 • Măsura IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
 • Măsura VI.1 – Control și executare
 • Masura VI.2 – Colectarea datelor

Ghidurile vor intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și a anexelor acestuia care se vor publica în Monitorul Oficial Partea I, bis.

Anunțul privind lansarea apelului aferent Ghidului solicitantului se va face de AM POPAM ulterior publicării ghidurilor în Monitorul Oficial.

Sursa: AM POPAM

Vizualizări: 947