Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Ghidurile Solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în ITI Delta Dunării și îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională SUERD – în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 29 mai 2017.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Acest apel se adresează municipiului Tulcea și unităţilor administrativ-teritoriale orașe din cadrul ITI Delta Dunării.

Valoarea totală eligibilă a unei Cereri de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 500.000 euro și de maximum:

  • 5.000.000 euro pentru orașele cu o populație sub 20.000 de locuitori;
  • 20.000.000 euro pentru Municipiul Tulcea.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Prioritatea de Investiții 6.1, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD)”.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 31 mai 2017.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională în 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța).


Prioritatea de investiție 6.1, sprijină activități specifice de crestere a gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.
 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1 milion euro. Valoarea maximum 30 milioane euro (aplicant un singur judet), respectiv maxim 40 milioane de Euro pentru proiecte realizate în parteneriat intre doua sau mai multe judete, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării.
 

Sunt eligibile numai proiectele implementate în județele riverane Dunării. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu se încadrează în acest apel de proiecte.

Sursa: MDRAPFE

Vizualizări: 134