Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Muzeul Mineritului din Anina și Teatrul Mihai Eminescu din Oravița sunt primele proiecte din județul Caraș-Severin pentru care se va acorda finanțare prin POR 2014-2020

ADR Vest a semnat primele două contracte de finanțare prin POR 2014-2020 din județul Caraș-Severin. Proiectele pentru care au fost semnate contractele de finanțare sunt:

  • „Restaurarea, conservarea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului de clasa A, Ansamblul Putului I Anina” – beneficiar: orașul Anina
  • „Lucrări de restaurare, conservare și dotare la Teatrul Mihai Eminescu – clădire monument istoric L.M.I. CS-II-m-A-11154 și amenajare peisagistică a parcului adiacent” – beneficiar: orașul Oravița.

Ambele proiecte vizează monumente istorice de valoare națională (grupa A).

***

Proiectul orașului Anina vizează restaurarea, conservarea și reabilitarea monumentelor Puțul I și Mașina de extracție cu aburi care compun Ansamblul Puțului I, Anina, precum și amenajarea și dotarea acestora cu scopul de a înființa Muzeul Mineritului Anina. Promovarea noului Muzeu al Mineritului Anina și includerea sa în cadrul mai multor circuite turistice naționale și internaționale sunt, de asemenea, parte din demersurile prevăzute prin proiect.

Implementarea proiectului se va desfășura pe parcursul a 33 de luni. După finalizarea perioadei de implementare, se estimează că număul vizitatorilor va crește cu mai mult de 8.500 de turiști la finalul primului an după implementarea proiectului (de la 465 de vizitatori pe an înainte de intervenția asupra obiectivului de patrimoniu, la 9000 de vizitatori după intervenția asupra obiectivului).

Finanțarea nerambursabilă acordată proiectului este de aproximativ 14,6 milioane lei, iar valoarea totală a acestuia este de aproximativ 15,2 milioane lei.

***

Proiectul orașului Oravița vizează creșterea atractivității turistice a orașului Oravița prin restaurarea și valorificarea durabilă a clădirii teatrului și a parcului de lângă aceasta. Astfel, proiectul are prevăzute lucrări care presupun reabilitarea interioarelor clădirii teatrului, a fațadelor și a învelitorii, dar și a zonelor adiacente clădirii cu scopul repunerii în funcțiune, a protejării clădirii de intemperii și pentru îmbunătățirea aspectului exterior.

Amenajarea peisagistică a parcului adiacent și promovarea turistică a Teatrului Mihai Eminescu în vederea includerii acestuia în cadrul circuitelor turistice constituie, de asemenea, activități ale acestui proiect. Promovarea se va face cu ajutorul digitizării 3D a obiectivului, prin dezvoltarea unei pagini web a Teatrului Mihai Eminescu, prin promovarea pe rețelele de socializare, precum și prin intermediul realizării și diseminării de materiale publicitare.

Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni. La finalul primului an dupa încheierea proiectului, se estimează o creștere a numărului vizitatorilor cu peste 3.800 de turiști (de la 1.960 de vizitatori pe an înainte de intervenția asupra obiectivului de patrimoniu, la 5.778 de vizitatori după intervenția asupra obiectivului).

Finanțarea nerambursabilă acordată proiectului este de aproximativ 9,3 milioane lei, iar valoarea totală a acestuia este de aproximativ 9,6 milioane lei.

***

Cele două proiecte pentru care au fost semnate contractele de finanțare vor primi fonduri nerambursabile prin Regio-POR 2014-2020 în cadrul axei prioritare 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - și a priorității de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Apelul de proiecte pentru prioritatea de investiții 5.1 a fost lansat în 25 mai 2016 și a avut ca termen limită pentru depunere data de 25 noiembrie 2016. Apelul a fost de tip competitiv și are o alocare financiară de 28,81 milioane euro. 22 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 61,55 milioane euro, au fost depuse spre finanțare în cadrul acestui apel.

Sursa: ADR Vest

Vizualizări: 149