Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte:

  • POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”;
  • POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”.

Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară (inclusiv solicitarea de clarificări și ajustări bugetare, unde a fost cazul), au fost aprobate spre finanțare:

  • 30 de cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte POCU/18/4/4.1, respectiv
  • 25 de cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte POCU/20/4/4.2.

În cursul zilei de 12 mai 2017, atât solicitanții cererilor de finanţare admise, cât și solicitanții cererilor de finanțare respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară vor fi informați prin sistemul informatic MySMIS2014. Solicitanții care nu au primit până la sfârșitul zilei de 12 mai 2017 Notificarea privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de e-mail cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Au fost admise pentru finanțare 55 de proiecte, în valoare totală de aproximativ 237,82 milioane euro, din cele 63 trecute de etapa verificarii conformității administrative și eligibilității. Dintre acestea, 30 de proiecte (cu o valoare totală de circa 131,35 mil. euro) sunt aferente apelului POCU/18/4/4.1 și 25 de proiecte (în valoare totală de aprox. 106,47 mil. euro) apelului de proiecte POCU/20/4/4.2.

Proiectele care vor fi finanțate vizează comunitățile marginalizate și pornesc de la o abordare integrată, în funcție de nevoile specifice locale. Acțiunile vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii și integrarea profesională, precum și încurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Listele publicate astăzi nu includ cererile de finanțare aflate în etapa de soluționare contestații (cu privire la etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).

Reamintim potențialilor beneficiari (autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu/ ONG-uri, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate) că până în data de 16 iunie 2017 pot depune cereri de finanțare în cadrul noilor apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 4.1, respectiv Obiectivului specific 4.2 POCU.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS2014 în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

Sursa: MDRAPFE

Vizualizări: 2992