Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

!!!Ghidul Solicitantului pentru transport!!!

Ghidul Solicitantului se doreste a fi un document care sa asiste potentialul beneficiar al unui proiect finantat in cadrul Programului Operational Sectorial - Transport in procesul de pregatire a proiectului propus, inclusiv a cererii de finantare, precum si un document ca stabileste relatia dintre Autoritatea de Management pentru Programul Operational si beneficiarul potential, de la momentul transmiterii cererii de finantare spre aprobare si pana la momentul semnarii contractului de finantare a proiectului sau, in cazul in care proiectul nu este aprobat, pana la comunicarea deciziei Autoritatii de Management catre Solicitant.

Programul Operational Sectorial - Transport pentru perioada de programare 2007- 2013 a fost pregatit de Ministerul Transporturilor, prin Directia Generala Relatii Financiare Externe, in calitate de Autoritate de Management pentru acest program operational. Programul Operational a fost adoptat prin Decizia CE nr. 3469/2007.

in completarea Programului Operational, Autoritatea de Management are obligatia pregatirii Documentului Cadru de Implementare a acestuia, a regulilor specifice de eligibilitate aplicabile in cadrul Programului, precum si a tuturor documentelor necesare pentru crearea conditiilor optime de implementare a Programului.

Astfel, Ghidul Solicitantului isi propune sa defineasca si sa explice procesul de transmitere - primire - evaluare - aprobare/ respingere a cererilor de finantare a proiectelor in cadrul Programului Operational Sectorial - Transport.

Pentru fiecare axa prioritara si domeniu major de interventie din cadrul Programului Operational Sectorial - Transport, Ghidul Solicitantului va defini si clarifica urmatoarele elemente:

1. Desemnarea clara a beneficiarilor eligibili sau, dupa caz, a categoriilor de beneficiari eligibili
2. Lista indicativa a proiectelor eligibile, precum si clarificari cu privire la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca alte proiecte pentru a fi considerate eligibile
3. Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate prin programele operationale si lista cheltuielilor eligibile in cadrul unui proiect finantat prin fiecare axa prioritara a Programului Operational Sectorial - Transport
4. Informatii cu privire la bugetul disponibil la nivelul fiecarei axe prioritare si a modului de finantare a unui proiect specific
5. Instructiuni privind depunerea, selectia si evaluarea proiectelor
6. Formatul in care solicitantul va prezenta cererea de finantare a proiectului
7. Conditiile Generale ale Contractului de Finantare, care urmeaza a se incheia intre Autoritatea de Management si Beneficiar, document care urmeaza a fi completat cu Conditii Speciale in functie de specificul proiectului.

Informatiile prevazute la punctele 1, 2, 4 si 5 sunt disponibile in Documentul Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial - Transport.

Regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale sunt prevazute in HG nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Lista cheltuielilor eligibile in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial - Transport este aprobata prin Ordin comun MT - MEF.

Documente relevante:

Descarca Documentul Cadru de Implementare
Descarca Formularul cererii de finantare
Descarca Ordin privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial - Transport 2007 - 2013
Descarca Grile de evaluare specifice
Descarca Contractul de finantare

Vizualizări: 127