Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

UPDATE - POCU: Au fost publicate în consultare publică Ghidurile pe patru obiective specifice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat astăzi:

  • în consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent obiectivului specific 4.1.”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”
  • în consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice aferent obiectivului specific 4.2.”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”
  • în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice "Măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs" aferent obiectivului specific 6.1.”Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială”
  • UPDATE: în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Screening pre-concepțional și prenatal de trimestrul I /II” aferent obiectivului specific 4.9. “Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”

Descarcă Ghid OS 4.1

Finanțarea proiectelor în cadrul Obiectivului Specific 4.1 ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” vizează comunitățile marginalizate, având la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale prin acțiuni privind integrarea persoanelor pe piața muncii, prin încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii cu efecte concrete în integrarea profesională, precum și prin încurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Descarcă Ghid OS 4.2 (la ora publicării acestei știri, acesta era ghidul publicat de autorități. Vom reveni.) UPDATE 03.04.2017, ora 13.00:  Ghidul OS 4.2 publicat inițial a fost actualizat în anunțul AM POCU cu această variantă de ghid.

Finanțarea proiectelor în cadrul Obiectivului Specific 4.2 ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate” vizează comunitățile marginalizate, având la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale prin acțiuni privind integrarea persoanelor pe piața muncii, prin încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii cu efecte concrete în integrarea profesională, precum și prin încurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Descarcă Ghid OS 6.1

Apelul finanțează acțiuni menite să realizeze reinserția în sistemul educațional, cu precădere cel profesional și tehnic prin programul “A doua șansă”, să sporească nivelul de conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, să contribuie la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți și familiile acestora.

Descarcă Ghid OS 4.9

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează acordarea de sprijin pentru furnizarea unor servicii preventive/de diagnosticare precoce pentru mama şi copil, inclusiv prin formarea personalului implicat în îngrijirea gravidei şi copilului (ex. medici, asistente, alt personal relevant), actualizarea cadrului metodologic, monitorizarea, evaluarea nevoilor, în condițiile unui profil defavorabil al mortalității materno-infantile.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită observatiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor aferente, la adresele de e-mail: dli41.pocu@fonduri-ue.ro, respectiv dli42.pocu@fonduri-ue.ro și neets@fonduri-ue.ro până la data de 10.04.2017.

Sursa: AM POCU

Vizualizări: 3581