Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU - Evaluare 4.1&4.2.: Solicitanți nemulțumiți, ministrul Shhaideh anunță că „în 31 martie se redeschide apelul, cu toată suma, pentru a da o șansă tuturor comunităților”

Rezultatele evaluării administrative și a eligibilității în cadrul primelor apeluri de proiecte deschise în cadrul POCU 2014 – 2020 au fost publicate în această săptămână de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Din cele 312 cereri de finanțare depuse de potențialii beneficiari în cadrul apelurilor OS 4.1 și 4.2 dedicate comunităților marginalizate, doar 63 (20,19%) au trecut de prima fază a evaluării: conformitate administrativă și eligibilitate.

 „Au fost cu totul alte clarificări solicitate, față de motivul de respingere”

În perioada 21 martie – 24 martie 2017, Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro și Asociația Beneficiarilor de Fonduri Europene (ABFE) au realizat un sondaj dedicat organizațiilor care au depus proiecte pe POCU, apelurile OS 4.2 și OS 4.1 - regiuni mai puțin dezvoltate. În cadrul acestui demers au transmis răspunsuri 84 de organizații: 69 de organizații ale căror proiecte au fost respinse în cadrul primei faze a evaluării și 15 organizații ale căror proiecte au fost admise.  

78% dintre respondenți au declarat că li s-au cerut clarificări din partea evaluatorilor. 81% dintre respondenții cărora li s-au respins proiectele au declarat că solicitările de clarificări nu au vizat aspectul/aspectele pentru care a fost respins proiectul.

56% dintre cauzele care au condus la respingerea proiectelor au fost reprezentate de lipsa declarațiilor/altor documente sau declarații întocmite incorect sau incomplet:

 • Deși în Anexa 2 aferentă corrigendum-ului nr 1 este specificat faptul că Tabelul 1 constituie Anexă a Analizei, mi-a scăpat acest aspect, m-am raportat doar la Ghid, însă nu mi se pare corect ca o comunitate care chiar are nevoi reale identificate să fie vitregită de intervenție, mai ales că lipsa acestui Tabel 1 a fost singurul motiv de respingere. În plus, atât în conținutul analizei, cât și în Contextul proiectului erau explicate atingerea valorilor minimale din Tabelul 1
 • Lipsă documente, deși în formatul pdf se văd a fi ridicate în MYSMIS
 • Liderul de parteneriat NU a încărcat Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului. Totul perfect în rest...
 • Nu s-a salvat in sistem o SINGURĂ declarație, a unuia dintre parteneri
 • Lipsă tabel 1 în analiză. Nu l-am pus sub formă tabelară, l-am povestit atât în Analiză, cât și în secțiunea de context

În 44% dintre cazuri, motivul respingerii a avut alte cauze:

 • Proiectul respectă țintele minime ale Indicatorilor servicii stabilite în Ghidul Solicitantului, dar există o necorelare între valorile introduse la secțiunea Indicatori prestabiliți
 • UAT achiziționează servicii de consiliere și consultanță juridică
 • Comisia de evaluare consideră că nu este respectat procentul minim de cofinanțare
 • ISCED 0-2 avem de la Consiliul Local, nu avem de la IȘJ. Nu a fost validată comunitatea marginalizată
 • Nu a fost încărcată în MySMIS Fișa sintetică minimală a comunității - anexa obligatorie a Analizei la nivel de comunitate conform secțiunii 1.3.1.- Anexa B. Specificăm faptul că ea a fost introdusă în sistem, dar documentul apare blurat fiind vizualizat doar numele fișei și ștampila consiliului local
 • Bugetul în Excel care nu permite calcule așa cum doresc evaluatorii, nepermițând o abordare unitară a proiectelor
 • Am introdus mai multe articole la Acordul de Parteneriat (la acordul cadru!)
 • Am primit (cerere de n.r.) clarificări. Pe unele le-au luat în considerare, iar pentru unele ei susțin că nu am trimis în timp de 3 zile lucrătoare (fals)

81% dintre respondenți au declarat că vor depune contestație:

 • Vom merge și în etapa de contencios administrativ dacă va fi necesar și oriunde altundeva va fi necesar pentru a putea dovedi motivele abuzive de respingere și corectitudinea elaborării și înregistrării proiectului. Mai fac precizarea că am mai depus încă un proiect pe 4.2 (tot respins), iar comisia respectivă a considerat ca fiind eligibile aceleași tipuri de documente. Toate precizările din grila de evaluare transmise de comisie sunt neconforme cu realitatea
 • Parte din ele (aspectele pentru care a fost respins proiectul n.r.) se regăseau în clarificări. Pe unele clarificări le-au luat în considerare, iar pentru altele au invocat neîncadrarea în termenul de 3 zile deși, la momentul transmiterii documentului mai aveam aprox.17 ore la dispoziție
 • Criteriile de verificare 3 și 4 din grila de verificare conformitate și eligibilitate se suprapun. Justificările evaluatorilor se repetă. Cerința privind unitatea de învățământ parteneră este interpretată restrictiv. Nici Ghidul, anexele și nici FAQ nu conțin prevederi clare privind interpretarea noțiunii „rețeaua națională ISCED 0-2". Există opinii contradictorii între cei 2 evaluatori
 • Încercăm să susținem că informațiile din declarația lipsă (declarație privind evitarea dublei finanțări, a unui partener) sunt deja în sistem și în celelalte declarații încărcate. O să atașăm declarația în speranța că o vor lua în considerare, având în vedere că nu se încalcă principiul tratamentului egal, întrucât nu aduce nicio informație în plus

Evaluarea a fost realizată de experți interni desemnați de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman (POCU), experți care au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în procesul de evaluare.  

Conform antena3.ro, Sorin Grindeanu a anunțat că se fac verificări la Ministerul Dezvoltării și Fondurilor Europene, după ce au fost descoperite deficiențe privind accesarea unor programe. „În 31 martie se redeschide apelul, cu toată suma, pentru a da o șansă tuturor comunităților” a precizat Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 3704