Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Listele proiectelor respinse pe 4.1 (regiuni mai puțin dezvoltate) și 4.2! Update: AM POCU pregătește un nou apel de proiecte

AM POCU a publicat listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/18/4/4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate - regiuni mai putin dezvoltate”, respectiv POCU/20/4/4.2 „Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate”.

În perioada 20.03.2017- 21.03.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/ adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit scrisoarea de informare până la sfârșitul zilei de 21.03.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro .

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

UPDATE ora 17.28: Conform unui comunicat transmis de AM POCU cu privire la finalizarea evaluării pe cele 2 apeluri, dintr-un număr de 312 propuneri depuse în cadrul apelurilor, 63 de proiecte au trecut în faza de evaluare tehnică și financiară. Proiectele admise sunt adaptate nevoilor reale, au un nivel ridicat de maturitate, calitate și potențial de creștere a nivelului de trai în comunitățile marginalizate.

Principalele motive de respingere au vizat neconformarea la:

  • Criteriul 1: „Cererea de finanțare respectă formatul solicitat și conține toate anexele solicitate” - 150 de proiecte neconforme;
  • Criteriul 3: „Solicitantul și partenerii săi (dacă e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite în Ghidul Solicitantului” - 173  de proiecte neconforme;
  • Criteriul 4: „Solicitantul/partenerii trebuie să îndeplinească condițiile specifice de eligibilitate aferente prezentului apel de proiecte” - 83 de proiecte neconforme.

Cu o alocare totală de peste 347 milioane euro (cofinanțarea UE și contribuția națională), apelurile au fost deschise în perioada mai-septembrie 2016. Au fost depuse 312 cereri de finanțare cu o valoare totală de peste 878 milioane euro, care au fost evaluate începând cu luna noiembrie 2016 de către experții din cadrul autorității de management și organismelor intermediare din cadrul MDRAPFE.

Suma rămasă necontractată după etapa de selecție va face obiectul unui nou apel de proiecte estimat a fi deschis în trimestrul al II-lea a.c. În acest sens, pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, AM POCU va republica, în perioada imediat următoare, Ghidurile Solicitantului - Condiții Specifice în variantă îmbunătățită, cu elemente suplimentare de claritate și coerență, pe baza lecțiilor învățate în această perioadă.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 4460