Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ANAP implementează un proiect care vizează reducerea timpului aferent derulării unei proceduri de achiziție publică

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a anunţat săptămâna aceasta demararea proiectului „Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții publice” (SIPOCA 45). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.4: Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu.

Scopul acestuia este creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile în implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții publice, în vederea îmbunătățirii sistemului de achiziții publice din România.

Conform comunicatului oficial, obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • consolidarea funcțiilor strategice ale ANAP prin îmbunătățirea proceselor și a organizării interne;
  • simplificarea procesului de achiziție, reducerea timpului aferent derulării unei proceduri de achiziție publică;
  • crearea unui cadru instituțional dinamic al achizițiilor publice la nivel național, caracterizat printr-o aplicare și interpretare unitară a legislației în vigoare.

Același document menționează că principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • implementarea unui un sistem unitar integrat la nivelul ANAP pentru susținerea rolului acesteia de verificare ex-ante, de monitorizare și de supervizare a achizițiilor publice,
  • dezvoltarea a opt instrumente operaționale pentru a susține o abordare unitară în domeniul achizițiilor publice,
  • crearea unui sistem de achiziții publice centralizate,
  • diseminarea informațiilor și abilităților dobândite cu privire la procesul de achiziții publice.

Sursa: ANAP

Vizualizări: 322