Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

UPDATE: Metodologia pentru completarea scrisorii de intenție în vederea accesării finanțării prin Axa 1 din POR - Promovarea transferului tehnologic

A fost lansată metodologia pentru scrisoarea de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (EITT), care intenționează să aplice pentru finanțare din POR.

Descarcă Metodologia

UPDATE. Informații Nord Vest. Scrisorile de intenţie completate trebuie transmise până la data de 17 martie 2017, ora 16.00 în format electronic la adresa de e-mail: dds@nord-vest.ro.

Scrisorile de intenţie care vor fi selectate de Consorţiul Regional de Inovare vor fi incluse în portofoliul de proiecte al documentului strategic prin care se pregăteşte implementarea Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Consorţiul este o structură consultativă constituită în scopul sprijinirii elaborării şi monitorizării implementării Documentului Cadru pentru strategia de cercetare şi inovare regională pentru specializare inteligentă.

Pe lângă metodologia pentru scrisoarea de intenţie persoanelor interesate le este recomandată consultarea descrierii Axei Prioritare 1 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, precum şi anexa documentului de programare care prezintă mecanismul de implementare a axei. De asemenea ADR Nord-Vest a pus la dispoziţie şi o listă de servicii de transfer tehnologic care pot fi avute în vedere în elaborarea scrisorilor de intenţie.

Conform comunicatul ADR Nord – Vest, o primă versiune a Documentului Cadru pentru strategia de cercetare şi inovare regională pentru specializare inteligentă va fi publicată în scurt timp. Documentul va conţine descrierea domeniilor cu potenţial de specializare inteligentă identificate la nivel regional (agroalimentar, cosmetice şi suplimente alimentare, sănătate, mobilă, hârtie/plastic/ambalare, tehnologii de prelucrare a metalului, tehnologii de producţie: maşini, utilaje, echipamente, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor).

În data de 9 martie 2017 ADR Nord-Vest organizează un eveniment de informare dedicat potenţialilor beneficiari interesaţi.

UPDATE. Informații Centru. ADR Centru a menționat că termenul maxim de completare și transmitere a acestui document este data de 24 martie 2017, la adresa e-mail: office@adrcentru.ro / fax: 0258-818613.

În vederea oferirii de informații și clarificări privind această metodologie, ADR Centru va organiza o sesiune de informare în data de 10 martie 2017, la Alba Iulia. Cei interesați să participe la eveniment sunt rugați să confirme prezența la adresa de e-mail: programe@adrcentru.ro.

Pentru investițiile de promovare a transferului tehnologic, Regiunea Centru beneficiază, prin intermediul Axei Prioritare 1 a POR 2014-2020, de o alocare financiară nerambursabilă în valoare de 28,54 milioane euro (FEDR + buget de stat).

Aici găsiți documente suport pentru completarea scrisorilor de intenție.

Informații Nord Est. ADR Nord-Est a menționat că termenul maxim de completare și transmitere a acestui document este 24 martie 2017, la adresa de email adrnordest@adrnordest.ro, fax 0233 218072.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează la Iași, în data de 10 martie 2017, la sediul Consiliului Județean Iași, o sesiune de informare și clarificări dedicata potențialilor beneficiari de finanțare. Pentru investițiile de promovare a transferului tehnologic, Regiunea Nord - Est va beneficia prin intermediul Axei Prioritare 1 a POR 2014-2020 de o alocare financiară nerambursabilă în valoare de 36,15 milioane euro.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate sunt invitate să contacteze ADR Nord-Est la email: info@adrnordest.ro și telefon 0233 218071.

Informații Sud Mutenia. Cei interesați să acceseze fonduri nerambursabile POR sunt invitați să completeze și să transmită electronic Scrisorile de Intenție până în data de 17 martie 2017, către Serviciul Dezvoltare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

ADR a menționat faptul că acest apel pentru scrisorile de intenție reprezintă ultima etapă din procesul de elaborare a Documentului Cadru Regional (Concept note), care, ulterior finalizării, urmează să fie avizat de Consorțiul Regional de Inovare și aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. După finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte aferent Axei prioritare 1 a POR.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Surse: ADR Nord-Est, ADR Sud-Muntenia, ADR Nord-Vest, ADR Centru

Vizualizări: 221