Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCA: Un nou apel de proiecte a fost lansat ieri!

AM POCA a lansat cererea de proiecte nr. IP 7/2017 „Sprijin pentru secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție și măsuri privind remedierea lacunelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Cererea se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

  • cod apel: POCA/117/2/2/ – Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice
  • titlu: Sprijin pentru secretariatul tehnic al SNA și măsuri privind remedierea lacunelor legislative cu privire la consilierul de etică și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) 

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună, până la data de 20 februarie 2017, fişa de proiect (Anexa nr. 1).

Fişa de proiect în format letric poate fi depusă:

  • Prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, cu menționarea cererii de proiecte IP 7/2017 (MySMIS: POCA/117/2/2).

sau

  • Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa menţionată mai sus.

Pentru cererile de finanțare ce derivă din fișele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 15 martie 2017.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Mai multe informaţii puteţi solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.

Sursa: AM POCA

Documente
Ghid IP 7-2017.rar
Vizualizări: 1247