Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Se deschid două apeluri de proiecte din domeniul Cooperării!

Primul apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020 este deschis începând de pe 31 ianuarie 2017, data de închidere fiind 31 mai 2017.

Acest prim apel se adresează proiectelor care contribuie la toate obiectivele tematice și priorități ale Programului:

Obiectivul tematic 1: Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre

PI 1.1 Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură

PI 1.2 Creşterea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi a celor conexe

Obiectivul tematic 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre

PI 2.1 Îmbunatățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului

PI 2.2 Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea privind deşeurile maritime şi riverane

Bugetul pentru cele două obiective tematice ale primului apel de proiecte este de peste 19,6 milioane de euro.

Pentru mai multe detalii, consultați pagina programului, aici.

De asemenea, în perioada 1 martie 2017 – 30 iunie 2017, va fi deschis al treilea apel de proiecte în cadrul Programului Interreg Europa 2014-2020. Sunt așteptate proiecte care contribuie la toate axele prioritare ale Programului:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

Axa prioritară 2: Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Pentru mai multe detalii, consultați pagina programului, aici.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 3633