Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Curtea de Conturi Europeană: Normele care reglementează controalele finale privind cheltuielile din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale sunt adecvate, dar există în continuare unele riscuri

 După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, orientările Comisiei Europene adresate statelor membre cu privire la controalele finale privind cheltuielile din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale sunt adecvate, dar persistă anumite riscuri care trebuie să fie abordate. Pe viitor, afirmă Curtea, ar trebui să se acorde o atenție sporită rezultatelor obținute, normele din domeniul coeziunii și din cel al dezvoltării rurale ar trebui să fie mai bine aliniate și ar trebui elaborat un raport complet privind exercițiul de închidere, care să fie trimis Parlamentului European și Consiliului.

La sfârșitul unei perioade de programare, este necesar ca programele să fie lichidate din punct de vedere financiar: aceasta înseamnă că orice cheltuieli neconforme din fondurile UE acordate pentru proiectele cofinanțate de Comisie și de statele membre trebuie să fie identificate și returnate la bugetul UE. Această proces poartă numele de „închidere”. Auditurile efectuate de UE în perioada 2007-2013 au indicat cu regularitate faptul că atât programele din domeniul coeziunii, cât și cele de dezvoltare rurală erau expuse la niveluri semnificative de cheltuieli neconforme.

Curtea a comparat mecanismele de închidere aplicabile în cele două domenii de politică și a evaluat modul în care Comisia a obținut asigurarea că cheltuielile cuprinse în declarația finală erau legale și conforme și au fost utilizate potrivit obiectivelor programelor. Totodată, Curtea a analizat calendarul procesului de închidere și raportările legate de acesta.

Pentru perioada 2007-2013, s-a constatat că, deși raportarea de către statele membre a rezultatelor era obligatorie și fusese evaluată în mod corespunzător de către Comisie, plata soldului final nu era legată direct de obținerea efectivă a rezultatelor și a realizărilor.

„Închiderea este o etapă esențială în ciclul de viață al unui program”, a declarat domnul Ladislav Balko, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „Orice evaluare a eficienței și a eficacității cu care au fost cheltuiți banii trebuie să includă o analiză a rezultatelor obținute.”

Exercițiul de închidere nu coincide nici cu sfârșitul perioadei de programare, nici cu încheierea perioadei de eligibilitate. Întrucât închiderea poate dura mai mulți ani, suprapunerile dintre diferitele perioade și dificultățile legate de urmărirea activităților din anii anteriori antrenează un risc la adresa eficacității. Pe lângă aceasta, faptul că banii dintr-un anumit buget pot fi cheltuiți chiar și la doi sau trei ani de la încheierea unui program descurajează începerea activităților pentru perioada următoare.

O altă preocupare, legată de reportare: în opinia Curții, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport de închidere consolidat, care să conțină informații-cheie privind cele mai relevante aspecte în materie de performanță și conformitate legate de implementarea programelor.

Per ansamblu, orientările Comisiei adresate statelor membre în legătură cu închiderea programelor din perioada 2007-2013 au fost puse la dispoziție în timp util și erau cuprinzătoare, iar Comisia a acordat un sprijin suplimentar care venea în întâmpinarea nevoilor statelor membre. Acestea au fost mulțumite de sprijinul primit și considerau, în marea majoritate, că erau bine pregătite pentru procesul de închidere.

Curtea a identificat anumite riscuri care trebuie abordate în cursul închiderii programelor din perioada 2007-2013. Îndeosebi, s-a observat că nu există termene-limită obligatorii pentru anumite domenii relevante pentru închidere și că acest lucru poate însemna întârzieri suplimentare.

Nu în ultimul rând, Curtea și-a exprimat preocuparea că verificările efectuate de statele membre și de Comisie nu sunt suficiente pentru a asigura legalitatea și regularitatea la închidere a cheltuielilor legate de instrumentele financiare, de avansurile contractuale și de unele proiecte majore cu relevanță pentru ajutoarele de stat.

Pentru a garanta rigurozitatea exercițiului de închidere aferent perioadei 2007-2013, Curtea recomandă Comisiei să se asigure că proiectele majore sunt aprobate cu promptitudine și că statele membre pun în aplicare proceduri de verificare a eligibilității cheltuielilor, în special în ceea ce privește instrumentele financiare și avansurile contractuale. De asemenea, Curtea recomandă ca statele membre să plătească în timp util beneficiarilor proiectelor întreaga contribuție din partea UE.

Pentru ca închiderea programelor din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale după 2020 să contribuie la îmbunătățirea transparenței și a modului în care se răspunde de actul de gestiune, Curtea recomandă Comisiei ca, în propunerile sale legislative:

  • să alinieze în continuare regulamentele între domeniul coeziunii și cel al dezvoltării rurale, vizând un proces armonizat de asigurare anuală;
  • să introducă o procedură de acceptare definitivă cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor și la realizările și rezultate obținute odată ce programele au fost închise;
  • să specifice modul în care va informa Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatul procesului de închidere;
  • să elimine suprapunerea perioadelor de eligibilitate și să solicite ca programele să fie închise rapid după sfârșitul perioadei de eligibilitate aferente.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană

Vizualizări: 189