Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

CE a aprobat continuarea a 10 proiecte majore din România

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a aprobat continuarea a 10 proiecte din mai multe regiuni din România, cu o contribuție din partea UE de aproximativ 800 de milioane de euro. Investiţiile au în vedere lucrări de infrastructură începute între 2007 și 2013, ce vor putea fi finalizate în actuala perioadă de programare.

„Aceste proiecte reprezintă mai mult decât simple investiţii în infrastructură: folosite în mod eficient pot deveni catalizatori ai dezvoltării la nivel local, regional și național. De aceea este cu atât mai important ca fondurile UE să fie folosite în mod strategic și în concordanță cu prioritățile de investiții din România", a precizat Corina Creţu.

Cele 10 proiecte vizează lucrări de infrastructură în următoarele sectoare:

Transport:

  • Construcţia şoselei de centură a municipiului Braşov, tronsoanele I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) şi III (DN13-DN1)
  • Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov–Simeria, componentă a coridorului pan–european IV, tronsonul Sighişoara–Coşlariu

Managementul deşeurilor:

  • Judeţul Caraş-Severin: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor
  • Judeţul Constanţa: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor
  • Judeţul Iaşi: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor

Infrastructură de apă:

  • Judeţul Covasna: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
  • Judeţul Teleorman: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată
  • Judeţele Constanţa şi Ialomiţa: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de apă şi a sistemului de canalizare
  • Judeţele Sibiu şi Braşov: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată

Prevenirea dezastrelor naturale:

  • WATMAN - Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I

Informații suplimentare referitoare la natura proiectelor:

Obiectivele proiectelor de transport cuprind modernizarea infrastructurii şi sporirea vitezei de circulație maximă la 160 km/h pentru trenurile de călători și la 120 km/h pentru trenurile de marfă pe tronsonul Sighişoara-Coşlariu, respectiv construcţia şoselei de centură a Braşovului pentru diminuarea traficului din municipiu.

Cele 3 proiecte de management al deşeurilor vor contribui la reducerea dimensiunilor depozitelor de deşeuri prin integrarea activităţilor de separare, colectare, transport, tratare, reciclare şi eliminare. De asemenea, se are în vedere închiderea sau reabilitarea depozitelor non-conforme cu standardele europene, potrivit angajamentelor privind mediul înconjurător asumate de România.

Cele 4 proiecte de apă şi apă uzată includ realizarea de infrastructură şi facilităţi de tratare a apei uzate, cât şi îmbunătăţirea accesului la sistemele de alimentare cu apă potabilă. Această infrastructură va contribui la oferirea de servicii şi la un grad de acoperire în domeniul apei curente şi a celei uzate în conformitate cu directivele europene, în mod special cele legate de calitatea apei şi de tratarea apei uzate în mediul urban.

Proiectul WATMAN are ca obiectiv final protejarea populaţiei prin modernizarea infrastructurii de prevenire a inundaţiilor. Acest proiect va permite optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente de la nivel național, informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră, monitorizarea de la distanţă a modului în care se comportă construcțiile hidrotehnice, cât şi integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea rapidă și în timp real între autoritățile responsabile.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 403