Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ANAP a emis o instrucțiune cu privire la modalitatea de stabilire a criteriilor de atribuire privind calificare și experiența personalului

Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 32 din data de 11.01.2017.

Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice conține o serie de îndrumări cu privire la modalitatea în care pot fi stabilite și utilizate cerințe referitoare la studiile, pregătirea profesională şi/sau calificarea personalului, fie în procesul de calificare și selecție a operatorilor economici ce participă la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale, fie ca parte a condițiior de implementare a contractului /acordului-cadru ce urmează a fi atribuit/încheiat, în acest din urmă caz existând posibilitatea formulării unor factori de evaluare asociați modului de organizare, calificarea și/sau experiența experților ce vor realiza efectiv activitățile ce fac obiectul respectivului contract.

Comunicatul oficial al ANAP precizează faptul că Agenția Națională pentru Achiziții Publice a considerat necesar emiterea unei astfel de instrucțiuni, având în vedere dispozițiile paragrafului 94 din preambulul Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice, respectiv “…calitatea personalului angajat este relevantă pentru nivelul de performanță al contractului, autorităților contractante ar trebui, de asemenea, să li se permită să utilizeze drept criteriu de atribuire organizarea, calificarea și experiența personalului alocat executării contractului în cauză, deoarece acesta poate afecta calitatea executării contractului și, prin urmare, valoarea economică a ofertei…” și totodată, luând în considerare interpretările date de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la aplicarea factorilor de evaluare ce asigură posibilitatea unei aprecieri calitative a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor ce au ca obiect prestații intelectuale, cum ar fi, de exemplu, serviciile de consultanță sau serviciile de arhitectură.

Conform comunicatului oficial al ANAP, abordarea ce derivă din aplicarea considerentelor menționate mai sus reprezintă unul dintre aspectele de noutate aduse de pachetul legislativ adoptat în anul 2016 și va avea un impact pozitiv semnificativ asupra calității rezultatelor unor contracte de natura celor exemplificate în paragraful anterior.

Descarcă Instrucțiunea

Sursa: ANAP

Vizualizări: 3538