Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Seminarii regionale de informare a potențialilor beneficiari POR în Regiunea Centru!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează la finalul lunii ianuarie și în prima parte a lunii februarie 10 seminarii pentru trei apeluri de proiecte. Este vorba despre lansarea de către AM POR a versiunilor finale ale Ghidurilor specifice pentru următoarele apeluri de proiecte:

  • POR/102/2/2, destinat IMM-urilor, din cadrul Priorității de Investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” (lansat în data de 23.12.2016, depunerea de proiecte va fi posibilă începând cu data de 23.02.2017, ora 12:00).
  • POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, destinat clădirilor publice, din cadrul Priorității de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice” (lansat în data de 27.12.2016, depunerea de proiecte va fi posibilă începând cu data de 28.02.2017, ora 10:00).
  • P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, destinat grupului vulnerabil persoane vârstnice, din cadrul Priorității de Investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” (lansat în data de 27.12.2016, depunerea de proiecte va fi posibilă începând cu data de 28.02.2017, ora 12:00).

ADR Centru va pregăti potențiali beneficiari ai acestor Priorități de Investiții de la nivelul Regiunii Centru, în vederea accesării cu succes a fondurilor disponibile prin aceste apeluri de proiecte. Astfel, ADR Centru va organiza 10 seminarii de informare, în vederea aducerii la cunoștința publicului interesat a condițiilor specifice de eligibilitate și a aspectelor privind depunerea proiectelor și identitatea vizuală a acestora, prin colaborare cu Consiliile Județene și alte organisme și entități de la nivelul Regiunii Centru. Fiecare seminar de informare va cuprinde o prezentare generală a Programului Operațional Regional 2014-2020, prezentarea condițiilor de finanțare cuprinse în Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții respectivă, prezentarea generală a aplicației MySMIS,  precum și prezentarea Manualului de Identitate Vizuală Regio 2014-2020 și implementarea activităților de informare și comunicare, pentru proiecte.

Ținând cont de structura grupului țintă a participanților la seminariile dedicate Priorităților de Investiții pentru IMM-uri și pentru eficiența energetică a clădirilor publice, în cadrul acestor evenimente vor fi susținute și prezentări referitoare la serviciile de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor și inovare oferite de ADR Centru ca membru al rețelei Enterprise Europe Network; prezentări ale altor programe de finanțare pentru IMM-uri, atât din fonduri europene nerambursabile, cât și din fonduri guvernamentale; precum și prezentări referitoare la modelele europene de valorificare a biomasei pentru producerea de energie; inclusiv evoluția politicilor din domeniul bioenergiei și elaborarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă.

Seminariile vor avea loc în perioada 25 ianuarie – 15 februarie 2017, conform calendarului de mai jos.

Formulare de înscriere online:

Nr. crt. Localitate Data eveniment Prioritate de Investitii Judetele carora se adreseaza seminarul
1 Alba Iulia 25 ianuarie 2017 2.2 – IMM-uri Alba
2 Alba Iulia 26 ianuarie 2017 PI 8.1 – persoane varstnice Toate județele Regiunii
3 Alba Iulia 31 ianuarie 2017 3.1B – Cladiri publice Alba, Sibiu
4 Târgu Mureș 1 februarie 2017 3.1B – Cladiri publice Mureș, Harghita
5 Târgu Mureș 2 februarie 2017 2.2 – IMM-uri Mureș
6 Brașov 7 februarie 2017 3.1B – Cladiri publice Brașov, Covasna
7 Brașov 8 februarie 2017 2.2 – IMM-uri Brașov
8 Sfântu Gheorghe 9 februarie 2017 2.2 – IMM-uri Covasna
9 Miercurea Ciuc 14 februarie 2017 2.2 – IMM-uri Harghita
10 Sibiu 15 februarie 2017 2.2 – IMM-uri Sibiu

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 327