Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

UPDATE: Termen prelungit pentru transmiterea aplicațiilor pentru experți - formatori Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro

Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro – caută experți pentru procedura de achiziție ‚‚Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și generale pentru personalul din cadrul Autorității de Management pentru POR, Organismelor Intermediare și instituțiilor beneficiare ale POR’’.

Experții selectați vor fi implicați în crearea suporturilor de curs și în livrarea unor sesiuni de formare pentru personalul din cadrul AM POR și structurile suport precum şi OI POR, iar activitățile se vor derula la la nivelul întregii ţări.

Categoriile de experți necesari si condițiile ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

 • 2 experți nereguli/antifraudă: poate face dovada susținerii a minimum 5 cursuri/programe de formare/instruiri în domeniul neregulilor și/sau antifraudei;
 • 3 experți financiar-contabili: poate face dovada susținerii a minimum 5 cursuri/programe de formare/instruiri în domeniul financiar-contabil și a autorizării naționale/internaționale;
 • Update cerințe: 1 expert audit: poate face dovada susținerii a minimum 5 cursuri/programe de formare/instruiri în domeniul auditului financiar și a autorizării naționale/internaționale;
 • 1 expert ajutor de stat și proiecte generatoare de venit: poate face dovada susținerii a minimum 5 cursuri/programe de formare/instruiri în domeniul ajutorului de stat și/sau al proiectelor generatoare de venit;
 • 1 expert transporturi: experiență minimă de 5 ani - peste 9 ani pentru punctaj maxim, în elaborare/implementare de proiecte în domeniul planificării transportului urban;
 • 2 experți construcții: experiență minimă de 5 ani - peste 9 ani pentru punctaj maxim, în elaborare/implementare de proiecte tehnice de construcții;
 • 2 experți planificare urbană: experiență minimă de 5 ani - peste 9 ani pentru punctaj maxim în elaborarea/ implementarea de strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU);
 • Update cerințe: 2 experți evaluare: experiență minimă de 5 ani  - peste 9 ani pentru punctaj maxim în proiecte din domeniul evaluării/metodelor de evaluare (se va lua în considerare experiența ca lectori în furnizarea de cursuri de formare în domeniul evaluării);
 • 2 experți SF și DALI: experiență minimă de 5 ani  - peste 8 ani pentru punctaj maxim în elaborarea/verificarea de studii de fezabilitate (SF) și documentații de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) precum și atestarea  de către Ministerul Culturii și Cultelor în domeniul monumentelor istorice;
 • 2 experți urbanism: experiență minimă de 8 ani în urbanism, amenajarea teritorială sau cadastru;
 • 1 expert Arachne: experiență în utilizarea programului Arachne în vederea depistării factorilor de risc.

Toți experții trebuie să facă dovada pregătirii psiho-pedagogice de specialitate conform prevederilor art.1 din decizia nr. 246/02.06.2015 a Autorității Naționale pentru Calificări  prin includerea unei copii a diplomei care face dovada acestei pregătiri, în pachetul de documente trimis.

Cei interesați sunt rugați să transmită la adresa de email instruire@fonduri-structurale.ro următoarele documente:

 • CV-ul în format european (Europass) –  în format editabil și în format scanat, semnat și datat pe fiecare pagină, în care se va menționa obligatoriu tipul de expert (ex. expert  planificare urbană etc.);
 • Documente ce dovedesc îndeplinirea cerințelor: diplome și/sau certificate, atestate, recomandări, adeverințe, contracte de muncă/prestări servicii, fișe de post etc.

Termenul limită de transmitere a aplicațiilor și a documentelor solicitate este marți, 10 ianuarie 2017, ora 16:00.

Vor fi contactați numai experții care corespund profilului solicitat.

Vizualizări: 1345