Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte „Viitor pentru tineri” adresat tinerilor NEET în consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat astăzi în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele ce vor fi sprijinite în cadrul acestei linii de finanţare vizează tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEET).

Descarcă Ghidul Solicitantului

Descarcă prezentare apel

Fondurile sunt destinate unor pachete de măsuri personalizate pentru integrarea pe piața muncii a tinerilor NEET, cu precădere a celor greu și foarte greu ocupabili, din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est.

Acţiunile ce vor fi finanţate sunt: programe de formare profesională şi certificare a competenţelor dobândite în context informal şi non-formal, pregătire și integrare socioprofesională la noul loc de muncă, ucenicii şi stagii de practică pentru absolvenţi, acompaniament socioprofesional, măsuri de sprijin pentru angajatorii care vor încadra lucrători din rândul acestor tineri. „Ghidul lansat astăzi în consultare marchează un moment important în sprijinirea şi integrarea tinerilor NEETs. Este îngrijorător că în România de azi 2 din 10 tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani nu merg la şcoală sau la vreun curs şi nu au loc de muncă. Nu putem ignora acest adevăr şi, pentru rezolvare, am propus o soluţie integrată, care pune laolaltă resurse naţionale şi pe cele europene, iniţiatori din mediul public şi cel privat, corelează politici naţionale şi europene referitoare la tinerii în nevoie”, a declarat Dragoş Dinu, ministrul Fondurilor Europene.

Pachetul de măsuri va fi oferit după înregistrarea tinerilor NEET inactivi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) și după realizarea unui profil și a întocmirii planurilor de acțiune individualizate de către SPO. Înregistrarea şi realizarea profilului fac obiectul unui alt proiect POCU, realizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Solicitanţii eligibili sunt furnizorii de formare, de servicii de ocupare, de evaluare și certificare a competențelor, sindicatele şi patronatele, organizațiile neguvernamentale, organizațiile de tineret care derulează activități de educație nonformală și de voluntariat, întreprinderile sociale de inserție, angajatorii.

Fiecare proiect poate beneficia de finanțare nerambursabilă de maximum 2.500.000 euro, durata maximă de implementare fiind de minimum 4 și maximum 16 luni, fără a putea depăși data de 31 octombrie 2018.

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „Viitor pentru tineri” sunt așteptate până la data de 26 decembrie 2016, ora 15:00, la adresa: NEETs@fonduri-ue.ro

Resursele alocate prin acest apel vor fi completate cu cele din schemele naţionale care vizează angajatorii care integrează tineri NEET, cât şi mobilitatea profesională a acestora (prime de activare, de mobilitate - încadrare și/sau de instalare etc.).

Ghidul Solicitantului pentru apelul aferent celorlate regiuni de dezvoltare va fi lansat în consultare în săptămâna 12-18 decembrie 2016. Astfel, totalul alocat celor două apeluri se ridică la 411 milioane euro.

Mesajul comun al ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Dinu și al ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru.

Despre „Viitor pentru tineri”

  • face parte din Axa prioritară 1 POCU: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de investiții 8.ii Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineri, Obiectiv specific 1.1.: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) şi Obiectivul specific 1.2.: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia)
  • sprijină măsura 16.1 din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.

Pentru celelalte regiuni ale țării, ghidul solicitantului se va lansa în vederea consultării publice în perioada imediat următoare, urmând ca totalul fondurilor dedicate tinerilor NEET să se ridice la peste 400 de milioane de euro.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 2275