Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
România Competitivă: 18 miliarde de euro pentru atingerea a 44 de obiective

România Competitivă: 18 miliarde de euro pentru atingerea a 44 de obiective

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a publicat documentul final “România Competitivă - un proiect pentru o dezvoltare economică sustenabilă 2016 - 2020”, care integrează comentariile și observațiile primite în urma sesiunilor consultative.

Descarcă documentul

“România competitivă” a început ca o inițiativă a Guvernului României, care își propune, ca printr-un plan de reforme economice pe termen mediu, să ofere o variantă coerentă de dezvoltare și să le redea românilor încrederea în viitor. Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă realizarea cât mai rapidă a convergenței cu nivelul mediu de trai din Uniunea Europeană. Dintre posibilii indicatori ai convergenței, proiectul s-a concentrat pe nivelul Produsului Intern Brut/locuitor (exprimat la Paritatea Puterii de Cumpărare), obiectiv care se bucură deja de consensul societal necesar.

A rezultat că în acest scop este nevoie de o mai bună valorificare a factorilor care intră în componența PIB potențial – capital, forță de muncă, productivitate – ca singură cale de majorare în mod sustenabil a creșterii economice de la 3% spre 5% anual. Aceasta ar putea duce România la un nivel al PIB/locuitor de circa 75% din media UE în anul 2025 (de la 57% în prezent).

Conform comunicatului oficial, accesibilitatea și interconectarea sunt principiile care au ghidat întregul pachet de măsuri către o misiune comună: stimularea producției oriunde în România, prin reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni și între rural și urban, prin accesul la servicii care țin de calitatea vieții (infrastructură, sănătate, educație, cultură) și o interacțiune fluidă între stat și cetățean prin debirocratizare și digitalizare.

Proiectul „România competitivă” se concentrează, în consecință, pe sectorul real al economiei, singurul care poate crea condițiile unei convergențe de succes. El îşi propune să identifice, în primul rând, modalitățile de creștere a Produsului Intern Brut şi nu modul de distribuire a acestuia, sarcină care revine eminamente decidenților politici. El nu se referă nici la filosofia redistribuirii.

În al doilea rând, măsurile propuse nu acoperă domenii precum: protejarea resurselor naturale şi a mediului; combaterea sărăciei; reducerea corupției şi dominaţia legii etc; toate aceste domenii fac obiectul unor programe separate. Mai mult, chiar dacă măsurile propuse sunt considerate prioritare, lista acestora nu este exhaustivă. De aceea, el nu este un proiect de ţară.

Trei caracteristici ale proiectului, care îl fac unic în peisajul românesc:

  • efortul constant de a prioritiza. Priorităţile actuale ale ministerelor reprezintă o listă de obiective a căror transpunere în practică ar necesita, cumulat, circa 300% din PIB (sau nouă bugete anuale). Având ambiţia să propună un număr limitat de măsuri, proiectul „România competitivă” îşi impune să le şi facă bine.
  • efortul constant de a bugeta.
  • neutralitatea ideologică și disponibilitatea. Obiectivele și măsurile au fost introduse în proiect în măsura în care ele erau neutre din punct de vedere ideologic (și politic), astfel încât să poată fi asigurat un consens puternic. În plus, participarea largă a actorilor interesați, atât în faza de concepere cât și în cea de consultare publică, face din acest proiect un material disponibil oricărei părți în dezbaterea politicilor economice la nivelul societății.

Grupul de lucru, constituit la inițiativa Guvernului, sub înaltul patronaj al Președinției României şi beneficiind de implicarea semnificativă a Băncii Naționale a României și sprijinul Academiei Române, a unor companii din mediul privat, precum și a unor reprezentanți ai societății civile, a efectuat, în primul trimestru al anului 2016, o analiză a domeniilor care pot contribui la creșterea sustenabilă a PIB.

Au rezultat, într-o primă variantă de lucru un număr de 16 domenii detaliate în fișe sintetice care prezintă, pe de o parte, starea de fapt existentă, iar de pe altă parte, obiective și măsuri specifice cu bugete aferente. Lansarea oficială a proiectului „România competitivă” a avut loc în data de 5 iulie, beneficiind de participarea președintelui României, a primului-ministru, a președintelui Academiei și a guvernatorului BNR.

În perioada 11 iulie ‒ 19 septembrie 2016 au avut loc, la Casa Academiei Române, 16 consultări dedicate domeniilor prioritare cu reprezentanți ai grupurilor interesate (membri ai echipei guvernamentale, patronate, sindicate, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare şi ai mediului academic și de cercetare; societate civilă; asociații profesionale; experți independenți).

La consultări au participat 560 de persoane, consemnându-se peste 700 de intervenții și propuneri. Au fost discutate măsurile în varianta inițială a fișelor sintetice și s-au făcut comentarii și propuneri de îmbunătățire. Propunerile făcute pe parcursul consultărilor au fost incluse în obiective în măsura în care contribuie la PIB-ul potențial, necesită bugete rezonabile și sunt neutre ideologic. În urma consultărilor a rezultat varianta finală a proiectului care prezintă un număr de 16 domenii, grupate în cei 3 factori care contribuie la creșterea PIB-ului potențial, precum și un număr de facilitatori. În final, cele 16 domenii conțin un număr de 44 obiective și 127 de măsuri, cumulând un buget total de 18 miliarde euro.

Sursa: MECRMA

Vizualizări: 292