Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POPAM: Se lansează două noi linii de finanțare!

Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM(DGP-AMPOPAM) a anunțat lansarea a două sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014- 2020, Prioritatea 2 – Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere:

  • Măsura II.3 Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei
  • Măsura II. 4 – Investiții productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regnerabilă

Detalii apel Măsura II.3

Cod apel: POPAM/92/2/3/Articolul 48 alineatul 1 lit. (j) Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 28.11.2016

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.01.2017, ora 14:30

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 20.131.726,61 lei, din care

Alocare financiară pentru ITI: 4.026.345,32 lei

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4.500.500 lei (echivalentul a 1.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5005 LEI/EUR, valabil în luna noiembrie 2016).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.502,5 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5005 LEI/EUR, valabil în luna noiembrie 2016).

Durata minimă de implementare a proiectului: 1 lună.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Detalii apel Măsura II.4

Cod apel: POPAM/56/2/3/Articolul 48 alineatul (1) litera (k) Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 28.11.2016

Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.01.2017, ora 14:30

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 15.652.300,97 lei, din care

Alocare financiară pentru ITI DD: 3.130.460,19 lei

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.575.175 lei (echivalentul a 350.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5005 LEI/EUR, valabil în luna noiembrie 2016).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.502,5 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5005 LEI/EUR, valabil în luna noiembrie 2016).

Durata minimă de implementare a proiectului: 1 lună.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Informații valabile pentru ambele apeluri de proiecte

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestor apeluri, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare/apel.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Documente
II.3.rar
II.4.rar
Vizualizări: 854