Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Ieri s-a deschis apelul de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis ieri apelurile de proiecte pentru „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, pentru 7 Regiuni de Dezvoltare (regiuni mai puțin dezvoltate) și Regiunea București-Ilfov.

Descarcă ghidul solicitantului pentru regiuni mai puțin dezvoltate

Descarcă ghidul solicitantului pentru Regiunea București-Ilfov

Apelurile sprijină transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvernul României în Pachetul Antisărăcie. Astfel, la nivelul comunităților urbane caracterizate prin nivel scăzut de educație, grad crescut de şomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor și condiții proaste de locuire, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, se vor implementa proiecte integrate în contextul mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

„Personal, cred că abordarea pe modelul proiectelor integrate, constând din asistenţă şi intervenţie simultană în mai multe domenii de dezvoltare, identificate de comunităţi în funcţie de realitățile locale, este soluţia cea mai potrivită pentru comunităţile marginalizate şi vulnerabile social şi economic" a declarat Ciprian NECULA, secretar de stat în cadrul MFE.

Beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autoritățile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurile de Acțiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelurilor.

Pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov alocarea financiară este de 250.000 euro, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate este de 4.800.000 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000 euro.

Sunt finanțate următoarele activități:

  • Constituirea GAL-ului sau activarea/adaptarea GAL-ului existent la cerințele Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității pentru perioada 2014-2020;
  • Elaborarea studiului de referință în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate și a delimitării teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală, precum și a analizei comunității marginalizate din teritoriu;
  • Mobilizarea, facilitarea și consultarea comunității/comunităților urbane marginalizate vizate de SDL;
  • Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL;
  • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

Strategiile de dezvoltare locală elaborate vor participa în etapa a doua a programului la o selecție, urmând ca în etapa a treia, să se finanţeze din POR și POCU proiectele din pachetele integrate aferente fiecărei strategii.

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 3 octombrie 2016, ora 17:00, până la data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.

***
Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

„Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală— orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” sunt apeluri de proiecte în cadrul Axei prioritare 5:Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9:Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,Prioritatea de investiții 9.vi:Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 2716