Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Strategia Națională a Locuirii, lansată în consultare publica

Având în vedere importanța domeniului locuirii, Guvernul României a stabilit ca prioritate strategică pentru anul 2016 elaborarea Strategiei Naționale a Locuirii, aflat în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea strategiei a fost inclus în Programul anual de lucru al Guvernului pentru anul 2016.

Pentru fundamentarea deciziilor în domeniul locuirii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a realizat, împreună cu Banca Mondială, proiectul „Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 - 2020”, care a avut și un scop mai amplu: acela de a sprijini utilizarea eficientă a fondurilor publice printr-o coordonare mai bună cu fondurile europene. Pe baza analizelor realizate, Banca Mondială a propus un set de recomandări care constituie pilonii cheie ai strategiei naţionale în domeniul locuirii. Recomandările, structurate în cinci arii prioritare, au fost integrate în strategie și au fost analizate și dezbătute împreună cu actorii relevanţi din domeniu, în cadrul atelierelor de lucru privind locuirea organizate de Banca Mondială în luna iulie 2015.

Rapoartele elaborate de Banca Mondială, disponibile online, subliniază nevoia redefinirii rolului statului în asigurarea unei pieţe funcţionale a locuinţelor, care ar putea ameliora semnificativ condițiile de locuit, la costuri relativ scăzute. Aceste îmbunătățiri nu numai că ar face locuințele mai accesibile și de o calitate mai bună, dar ar avea efecte și asupra economiei în general.

Astfel, proiectul Strategiei Naționale a Locuirii urmărește asigurarea accesului la condiţii de locuire adecvate pentru toate categoriile de persoane, până în anul 2030. Plecând de la problemele identificate: calitatea slabă a fondului imobiliar existent, numărul mare de clădiri vulnerabile la riscul seismic, locuinţe inadecvate pentru grupurile sărace şi vulnerabile, ineficienţa pieţei de locuinţe, cadrul legal şi instituţional, pentru atingerea obiectivelor stabilite au fost propuse mai multe direcţii de acţiune:

·       Revizuirea și completarea cadrului legal şi instituţional;

·       Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru categoriile vulnerabile, cuprinzând propuneri pentru reducerea locuirii informale, îmbunătăţirea locuinţelor comunităţilor vulnerabile şi marginalizate din zonele urbane şi rurale, creşterea asistenţei din partea autorităţilor publice în situaţii de evacuare precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuire insalubră;

·       Programe şi mecanisme de finanţare, având ca principale propuneri măsuri ce vizează creşterea fondului de locuinţe publice, reformarea programelor existente, continuarea măsurilor privind consolidarea seismică a clădirilor rezidenţiale nesigure din punct de vedere structural, prioritizarea măsurilor privind îmbunătăţirea locuinţelor şi cartierelor vechi, direcționarea cu prioritate a asistenței în domeniul locuirii către categoriile sărace și vulnerabile.

Strategia a fost elaborată după consultarea preliminară a reprezentanților autorităților administraţiei publice centrale, ai structurilor asociative ale autorităților administraţiei publice locale, ai mediului academic și ai organizațiilor neguvernamentale.

Comentariile şi propunerile privind proiectul Strategiei Naţionale a Locuirii supus consultării publice pot fi transmise în cel mult 20 de zile calendaristice de la data de 28 iulie 2016  fie pe adresa MDRAP, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti – în atenția Direcţiei Generale Juridice şi Relaţia cu Parlamentul, fie la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numărul de fax 0372.114.569.

Sursa: MDRAP

Documente
hg.doc
Vizualizări: 258