Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

„România Start Up Plus”: Este nevoie de modificări consistente de viziune pentru ca linia de finanțare să fie cu adevărat funcțională!

Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro și Vapro Romania au transmis ieri, 25 iulie 2016, către AM POCU o serie de propuneri și observații pe Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și anexele publicate spre consultare pentru apelul de proiecte „România Start Up Plus” din cadrul POCU.

Experții care au contribuit la realizarea documentului consideră că sunt necesare modificări importante  - atât în ceea ce privește viziunea intervenției, cât și legate de corectarea unor necorelări/neclarități din cuprinsul documentelor -  pentru ca linia de finanțare să fie una cu adevărat funcțională cu rezultate sustenabile.

Cele mai importante solicitări care privesc acordarea minimisului către antreprenorii România Start-up Plus se referă la:

  • Acordarea tranșelor de minimis după cum urmează: prima tranșă 80% (32.000 euro din cei 40.000 de euro), iar a doua tranșă - 20% (8.000 de euro). În prima parte a perioadei după înființare, start-up-ul are nevoie de cea mai mare parte a finanțării având în principal cheltuieli de natură investițională (instalații, echipamente etc.).  Împărțirea 50%-50% sau 60%-40% a tranșelor de minimis (propusă de AM POCU) nu ar face decât să limiteze capacitatea de dezvoltare a start-up-ului în perioada sa cea mai importantă, respectiv în primele 12 luni de funcționare. Considerăm că „rezerva de performanță” de 20% este suficient de consistentă pentru a motiva antreprenorii în a obține cifra de afaceri solicitată pentru „deblocarea” celei de-a doua tranșe și, în același timp, nu afectează nici dezvoltarea acelor start-up-uri care ar putea avea un început mai lent (și care ar rata din acest motiv cea de-a doua tranșă de minimis),
  • Reducerea la 20% a „pragului de performanță” ce trebuie atins pentru acordarea celei de-a doua tranșe. Considerăm că cerința ca în primele 12 luni de funcționare start-up-ul să dovedească că a realizat cifră de afaceri în valoare de minim 50% din prima tranșă a ajutor de minimis primit este extrem de greu de îndeplinit de către start-up-uri, mai ales având în vedere că aceste 12 luni sunt și primele de funcționare (aici fiind inclusă perioada în care se fac dotările cu echipamente și instalații, se recrutează și se instruiește personalul etc.).  În noua formulă propusă, start-up-urile ar beneficia de o primă tranșă de 32.000 de euro, iar dacă în primele 12 luni de funcționare demonstrează că au obținut o cifră de afaceri de minim 6.400 de euro, vor primi și restul de 8.000 de euro din ajutorul de minimis.
  • Eliminarea restricției ca doar persoanele care nu sunt acționari sau asociați în alte companii să poată demara afaceri prin această linie de finanțare. Considerăm că această interdicție este complet în defavoarea dezvoltării mediului antreprenorial deoarece restricționează în mod inexplicabil și contraproductiv accesul în grupul țintă al unor persoane cu experiență în afaceri – atât persoane care au în acest moment afaceri funcționale și vor să creeze noi afaceri și locuri de muncă, cât și persoane care au trecut printr-un eșec antreprenorial având firme în faliment sau inactive și nelichidate încă.
  • Eliminarea duratelor maxime impuse pentru cele 3 etape cadru de implementare a proiectelor sau impunerea unor termene care să fie realiste și în raport cu capacitatea AM POCU de a respecta termenele de efectuare a plăților. Spre exemplu, Ghidul Solicitantului prevede că etapa a II-a (de implementare a planurilor de afaceri) se consideră încheiată în momentul „finalizarea procesului de plată a granturilor acordate persoanelor juridice în vederea implementării planurilor de afaceri selectate cu acest scop în cadrul proiectului”. Practic, Beneficiarului îi este impus un termen care nu se află sub controlul acestuia, lucru extrem de periculos mai ales în condițiile în care durata maximă impusă pentru finalizarea etapei II este de 18 luni, iar nerespectarea ei poate conduce la sancțiuni aplicate la nivelul proiectului. Finalizarea procesului de plată a granturilor de către Beneficiar către beneficiarii ajutorului de minimis este în directă și strânsă legătură cu efectuarea de către AM POCU a plăților către Beneficiari. În condițiile în care Beneficiarul va opta pentru mecanismul cererii de plată (și este de așteptat ca aproape toți beneficiarii să facă acest lucru) pentru a obține banii necesari efectuării plăților ajutorului de minimis către start-up-urile din proiectul său, finalizarea procesului de plată se va putea face în timp util doar în măsura în care AM POCU efectuează plățile în timp util. Orice întârziere (iar experiența implementării a arătat că întârzierile pot să fie și de peste 4-5 luni pe mecanismul cererii de plată) va „arunca” Beneficiarul în afara termenului, chiar dacă el nu este vinovat de nerespectarea lui.

 

Pentru a consulta documentul transmis, click aici.

 

Cristina Pojoga,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 1836