Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Apelul POR - Microîntreprinderi, 2016 – AMR 11 zile până la debutul depunerii cererilor de finanțare. Important de știut!

Având în vedere proximitatea termenului de debut al depunerii cererilor de finanțare pentru prioritatea de investiție 2.1.A – Microîntreprinderi, Autoritatea de Management pentru POR a făcut o serie de precizări pe care fiecare solicitant trebuie să le ia în considerare:

  1. Completarea cererii de finanțare, în cadrul aplicației MySMIS, este posibilă începând cu data și ora deschiderii apelului de proiecte (27.07.2016, ora 12:00).
  2. Având în vedere procedura de depunere a proiectelor, dar și de verificare și evaluare a acestora, specifică apelului de proiecte 2.1.A-Microîntreprinderi, AM POR precizează că data depunerii unei cereri de finanțare nu reprezintă, în niciuna din etapele procesului de selecție, un criteriu de departajare a proiectelor depuse în cadrul aceleiași „sesiuni lunare” de depunere (din perioada de 6 luni aferentă acestui apel).
  3. Conform precizărilor din ghidul specific, toate proiectele depuse în primele 2 luni ale apelului parcurg etapa de verificare a conformității și eligibilității, proiectele conforme și eligibile fiind apoi evaluate tehnic și financiar. Doar proiectele care obțin un minim de 85 de puncte sunt incluse în etapa de contractare, restul urmând a intra în competiție cu proiectele depuse în cea de-a treia lună a apelului șamd.
  4. In funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului.
  5. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare; o cerere de finanțare respinsă sau retrasă anulează posibilitatea acelui solicitant de a redepune proiectul sau de a depune un alt proiect, în cadrul aceluiași apel.

Pentru mai multe detalii despre apelul de proiecte, click aici (informație disponibilă în mod gratuit utilizatorilor înregistrați)

Sursa: ADR Nord Est

Vizualizări: 1490