Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cum se desfășoară evaluarea ex-ante ANAP a documentațiilor de atribuire

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a informat autoritățile contractante că  procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 394/2016, Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 și ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016.

Context:

Printre măsurile incluse în Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice se numără necesitatea eficientizării controlului ex-ante printr-o reducere graduală a numărului de documentații de atribuire care să permită:

  1. orientarea spre o verificare a aspectelor de fond, adică eliminarea cerințelor restrictive care sunt generate de subiectivismul apărut pe parcursul derulării procedurii de atribuire, urmare a formulărilor ambigue din fișa de date a achiziției;
  2. înțelegerea contextului în care se desfășoară achiziția, respectiv obiectul contractului de achiziție publică în cauză, deci implicit îmbunătățirea calității procesului de evaluare ex-ante.

Drept urmare, ANAP aduce la cunoștință tuturor autorităților contractante faptul că aceasta asigură:

-verificarea sistematică a tuturor documentațiilor de atribuire aferente contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru, finanțate de la bugetul de stat/surse proprii, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât următoarele praguri:

  • 225.000 lei pentru contractele de furnizare și servicii;
  • 2.250.000 lei pentru contractele de lucrări.

– evaluarea ex-ante a tuturor documentațiilor de atribuire aferente contractelor sectoriale /acordurilor–cadru, finanțate de la bugetul de stat/surse proprii, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât următoarele praguri:

  • 750.000 lei pentru contractele de furnizare și servicii;
  • 5.000.000 lei pentru contractele de lucrări

– procesul de evaluare ex-ante a aproximativ 10% din documentațiile de atribuire aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor cadru, finanțate de la bugetul de stat/surse proprii, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile invocate anterior, pe baza unei metodologii de selecție, asigurată de către SEAP;

– procesul de evaluare ex-ante al tuturor documentațiilor de atribuire aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor cadru finanțate din fonduri europene, indiferent de valoarea estimată.

Și totodată, ținând cont de faptul că aplicarea metodologiei de selecție stabilită prin Ordinul nr. 264/2016 are ca efect și publicarea automată a unor documentații de atribuire/ anunțuri, inclusiv a celor de tip erată, fără evaluarea acestora de către ANAP, Agenția atrage atenția asupra faptului că, autoritățile contractante sunt pe deplin responsabile de alegerea corectă a procedurii de atribuire și de elaborarea documentațiilor de atribuire cu respectarea prevederilor legislației achizițiilor publice. 

Toate autoritățile contractante vor respecta prevederile noii legislații, eliminând din documentele achiziției, cerințele de calificare stabilite prin raportare la O.U.G. n. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 sau informațiile care nu mai au corespondent în prevederile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și ale Legii nr.101/2016.

Sursa: ANAP

Vizualizări: 2408