Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Prelungirea depunerii pe OS 4.1 și OS 4.2: între schimbarea regulilor în timpul jocului și complexitatea scrierii cererii de finanțare

1 august 2016 este termenul limită de depunere a proiectelor pe primele apeluri de proiecte competitive din cadrul POCU – OS 4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” și OS 4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate”.

Pe cât de așteptate au fost lansările, pe atât de generatoare de nemulțumiri la nivelul potențialilor solicitanți și parteneri sunt acestea cu mai puțin de o lună până la închidere. Multe dintre organizațiile care lucrează în această perioadă la proiecte reclamă faptul că termenul de depunere se dovedește a fi unul nerealist în condițiile complexității mari a proiectelor și contextului alegerilor locale.

fonduri-structurale.ro a inițiat în urmă cu patru zile un sondaj invitându-i pe CEI CARE SCRIU PROIECTE pe aceste 2 apeluri să se exprime cu privire la necesitatea prelungirii perioadei de depunere pentru aceste apeluri de proiecte.

La sondajul derulat în perioada 5-8 iulie 2016 au răspuns 686 de utilizatori ai portalului.

Dintre aceștia, 632 au declarat că în acest moment scriu proiecte pe cele două apeluri menționate. Structura acestora după tipul organizației:

 • 53,8% (340)  - ONG-uri
 • 19,68% (135)  - Firme de consultanță
 • 18,99% (120) – Autorități publice locale
 • 5,85% (37) – Alte organizații (furnizori de formare profesională/servicii de mediere/ servicii de informare și consiliere, organizații de cercetare, instituții de învățământ, instituții publice, alte entități private)

La întrebarea Considerați necesară prelungirea perioadei de depunere?, 81,96% (518) dintre respondenți au menționat că vor acest lucru, principalele argumente invocate fiind cele legate de:

 • Alegerile locale în contextul necesității constituirii parteneriatelor pentru proiecte și elaborării analizelor la nivel de comunitate. Suprapunerea perioadei de depunere a proiectelor cu schimbările de ordin politic și administrativ la nivelul autoritățile publice locale a făcut, în multe dintre cazuri, imposibilă sau a îngreunat semnificativ desfășurarea activităților în teren și colectarea de date despre comunitate, precum și parafarea parteneriatelor cu primăriile pentru asumarea implementării proiectelor,
 • Complexitatea procesului de elaborare a analizelor la nivelul comunităților,
 • Funcționarea defectuoasă a MySMIS coroborată cu gradul mare de detaliere a proiectelor în aplicația informatică,
 • Neclaritățile din Ghidurile Solicitantului, cele mai multe dintre ele rămase fără răspuns din partea helpdesk-ului Ministerului Fondurilor Europene.

Alte motive menționate de respondenți au fost complexitatea neașteptată a proiectelor și gradul mare de noutate a întregului proces în raport cu POSDRU (tipul de intervenție, modul de depunere a proiectelor, documentația specifică etc.)

Comentarii respondenți:

 • Având în vedere schimbările care au avut loc la nivelul administrațiilor publice locale și perioada anterioară ocupată cu campania electorală care a dictat agenda publică, considerăm că ar trebui prelungită această perioadă de depunere cu maxim 2 luni – respondent ONG,
 • Perioada pe care am avut-o la dispoziție a fost erodată serios de perioada preelectorală și electorală care s-a suprapus cu perioada de pregătire și de depunere. Astfel, la nivel UAT-urilor nu am avut parteneri de dialog implicați – respondent firmă de consultanță,
 • Este necesară prelungirea având în vedere disfunctionalitățile înregistrate la nivelul helpdesk-ului: întârzieri în furnizarea răspunsurilor la solicitările de informații sau absența răspunsurilor în unele cazuri, creându-se astfel premisele unui tratament discriminatoriu între aplicanți. Unii au primit răspuns la solicitări, alții nu - respondent ONG,
 • „În cele mai multe localități, nici până la această dată nu sunt pe deplin «așezați»  primarul și consiliul local. Dacă a avut loc o schimbare politică pe plan local, de cele mai multe ori nu s-a dorit continuarea liniei de proiect stabilite anterior. În unele cazuri, a fost nevoie să se reînceapă discuțiile de la faza inițială” - respondent firmă de consultanță,
 • Introducerea datelor pe platforma MySMIS este extrem de solicitantă și presupune încărcarea a foarte multe informații. În acest context, timpul real pentru a finaliza aplicația se triplează față de vechea platformă Actionweb - respondent autoritate publică locală,
 • Sunt proiecte care au HCL valabil, însă echipa din UAT s-a schimbat și ar fi de dorit să fie reconfirmat proiectul, conceptul, cu noua echipă. Știm un UAT în care vechea echipă a plecat cu multe dosare și noului primar și CL le este destul de greu să reconstituie informația - respondent ONG,
 • Colectarea informațiilor de la primării, școli este foarte anevoioasă (nu au date centralizate, nu colaborează interdepartamental, în special în primării rurale), informațiile necesare scrierii CF din MySMIS sunt complexe și atunci și informațiile din teren sunt dificil de adunat - respondent ONG,
 • Sunt foarte multe incertitudini în ghidul specific, răspunsurile la solicitările de clarificări lipsesc, sunt furnizate cu întârziere sau sunt neconcludente (copy-paste din ghid) – respondent furnizor servicii de ocupare.

18,04% dintre respondenți (114) NU sunt de acord cu prelungirea apelului, argumentele aduse în discuție de către aceștia fiind cele legate de:

 • Schimbarea regulilor în timpul jocului, lipsa de corectitudine și discriminarea pe care o astfel de măsură le-ar genera între solicitanți, având în vedere că există organizații aplicante care au reușit/vor reuși să se încadreze în termenul impus chiar și în condițiile schimbărilor politice și administrative și a riscurilor generale ale elaborării de proiecte.
 • Generarea unor întârzieri în cascadă, la nivelul celorlalte etape ale procesului, respectiv în evaluarea și contractarea proiectelor, ceea ce ar conduce, implicit, la întârzierea începerii implementării proiectelor, cu impact atât asupra organizațiilor aplicante, cât și asupra comunităților vizate și a grupurilor țintă.

Comentarii respondenți:

 • Ne dorim ca începerea proiectului să se sincronizeze cu anul școlar având în vedere numărul mare de activități pentru copii. Orice întârziere va duce la perturbarea activităților, iar începerea sezonului rece va face și mai dificilă comunicarea cu grupurile țintă” – respondent firmă de consultanță,
 • Orice pregătire a unui proiect urmează o planificare, iar o prelungire ar conduce la destructurarea planificării inițiale – respondent autoritate publică locală,
 • Prelungirea perioadei de depunere conduce implicit la prelungirea evaluării. Astfel implementarea proiectelor va debuta foarte târziu. Proiectele sunt complicate, dar nu atât de complicate încât să nu poată fi scrise în trei luni. În schimb, consider necesară simplificarea modului în care trebuie bugetate costurile acestor proiecte! – respondent ONG,
 • Orice eventuală modificare a ghidului sau procedurilor trebuie să respecte termenele fixate. Un alt termen ar conduce la concluzia dependenței directe a programelor de schimbările administrative, lipsei oricărei posibilități de predictibilitate și eventuala favorizare a unor aplicanți - respondent ONG,
 • Toți trebuie să fim egali privind termenul de prezentare al proiectelor. Toți am avut acces la ghidurile lansate și ne-am planificat activitatea corespunzător prevederilor - respondent ONG.

Până la acest moment, conform informațiilor oficiale de pe site-ul MFE, pentru aceste apeluri de proiecte sunt deschise 567 de schițe în sistemul MySMIS și au fost depuse 22 de proiecte, din care:

 • 1 proiect pe OS 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” - Regiune dezvoltată
 • 10 proiecte pe OS 4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” – Regiuni mai puțin dezvoltate
 • 11 proiecte pe OS 4.2. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate”

Cristina Pojoga,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 1898