Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ministerul Culturii cauta parteneri pentru depunerea de proiecte finantabile prin POR!

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, selecteaza parteneri eligibili in vederea depunerii de proiecte in parteneriat.

Intr-o prima etapa, Ministerul cauta parteneri pentru depunerea de proiecte finantate prin Programul Operational Regional, Axa Prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Tipuri de parteneri eligibili, conform Ghidului Solicitantului:

 • institutii subordonate Ministerului Culturii;
 • institutii culturale;
 • autoritati publice centrale;
 • autoritati publice locale;
 • unitati de cult si asociatii religioase;
 • organizatii Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial);
 • alte institutii si/sau organizatii active in sectorul cultural.

In vederea selectiei, potentialii parteneri vor transmite urmatoarele documente:
 • scrisoare de intentie, insotita de o scurta prezentare a ideii de proiect (obiectiv general, obiective specifice, activitati, rezultate asteptate si un buget estimativ), asumata de reprezentantul legal al organizatiei/institutiei;
 • documente din care sa reiasa:
  • experienta organizatiei/institutiei in domeniul vizat de proiectul propus;
  • experienta in scrierea si managementul proiectelor cu finantare nerambursabila (daca este cazul).

Propunerile de parteneriat vor fi evaluate prin acordarea unui punctaj, in functie de:
 • ideea de proiect (relevanta proiectului si corespondenta cu obiectivul specific corespunzator prioritatii de investitii 5.1 al axei prioritare 5 a P.O.R) ;
 • capacitatea tehnica (experienta organizatiei atat in domeniul vizat de proiectul propus, cat si in scrierea si managementul proiectelor cu finantare nerambursabila).

Propunerile de parteneriat vor fi transmise la adresa de e-mail parteneriat@umpcultura.ro, pana la data de 01 martie 2016.

Date de contact:
Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului
B-dul Unirii nr. 22, et. 5, camera 503, sector 3 - Bucuresti
Consilier Mihai Monoranu - tel.: +4 021.223.03.46, e-mail: parteneriat@umpcultura.ro

Sursa: Ministerul Culturii

Vizualizări: 290