Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Noi reglementari pentru fluxurile financiare aferente derularii fondurilor din agricultura

Guvernul a aprobat in sedinta din 24 octombrie trecerea in pozitii distincte ale bugetului ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fondurilor destinate cheltuielilor cu distributia banilor din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). Aceasta era una dintre conditiile pentru indeplinirea criteriilor de autorizare a agentiilor de plati in agricultura.

Prin Ordonanta de urgenta se stabilesc fluxurile financiare prin care se deruleaza asistenta financiara nerambursabila alocata Romaniei in calitate de stat membru UE, prin Politica Agricola Comuna, precum si a prefinantarii si cofinantarii aferente acestei asistente.

Astfel, la pozitiile “Finantare FEGA” si “Finantare FEADR” din bugetul ministerului Agriculturii vor fi incluse sumele din bugetul de stat destinate cofinantarii nationale, prefinantarii, cheltuielilor aferente tranferurilor de fonduri in scopul efectuarii platilor catre beneficiari, sumele pentru acoperirea TVA aferenta bunurilor sau serviciior necesare adminsitrarii fondurilor europene, sumele pentru acoperirea achitarii eventualelor debite rezultate din utilizarea cu nereguli a fondurilor alocate Romaniei.

Ordonanta de urgenta aduce modificari si completari OUG nr. 67 din 2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinare finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de confinantare de la bugetul de stat.


FEGA

Finantarea masurilor prin FEGA se efectueaza prin co-gestiunea dintre State membre si Comisie si in maniera centralizata la nivel comunitar.

IFEGA finanteaza urmatoarele tipuri de masuri:
- restituirile fixate pentru exportul produselor agricole catre tari terte;
- interventiile destinate reglementarii pietelor agricole;
- platile directe catre agricultori prevazute in cadrul politicii agricole comune;
- anumite actiuni de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna a Comunitatii si in tarile terte, realizate de Statele membre.
- contributia financiara a Comunitatii la actiuni veterinare punctuale, la actiuni de control in domeniul veterinar, in cel al marfurilor alimentare si al alimentelor pentru animale, a programelor de eradicare si de supraveghere a bolilor animale precum si a actiunilor fitosanitare;
- promovarea produselor agricole;
- masurile, adoptate conform legislatiei comunitare, destinate asigurarii conservarii, determinarii, colectarii si utilizarii resurselor genetice in agricultura;
- punerea in aplicare si mentinerea sistemelor de informatii contabile agricole;
- sistemele de cercetare agricola.


FEADR

FEADR finanteaza, exclusiv in sistem de co-gestiune, programele de dezvoltare rurala.
Pentru perioada 2007-2013, pentru FEGA si FEADR sunt alocate peste 371 milioane euro.

Ambele fonduri, FEGA si FEADR, sunt administrate de catre Directia generala pentru Agricultura din Comisia Europeana la Bruxelles si in Romania de Agentia de Plati si Interventie in Agricultura pentru FEGA si de Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pentru FEOGA.

In fiecare tara, autoritatile nationale competente selectioneaza proiectele, in parteneriat cu Comisia Europeana si administreaza creditele FEGA si FEADR.

Comitetele de monitorizare formate din reprezentanti la nivel regional, national si comunitar sunt responsabile pentru monitorizarea si evaluarea intermediara a oricarei actiuni.

Sursa: EU-RO Newsletter

Vizualizări: 68