Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Norme metodologice pentru controlul si recuperarea fondurilor comunitareConducerea autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor comunitare stabileste, pentru fiecare activitate de constatare, componenta nominala a echipei care va efectua constatarea, durata activitatilor de verificare, care nu poate depasi 90 de zile, si mandatul privind obiectul verificarilor, stabilirea prejudiciului si a debitorilor.

Guvernul a aprobat o hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator.

in cazul activitatii de verificare, echipa nominalizata va comunica structurii supuse verificarii data declansarii actiunii cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, precizandu-se scopul si durata acesteia.

Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare, in cazuri justificate, pot decide ca actiunile de verificare declansate ca urmare a unor sesizari sa nu se comunice.

Structurile supuse verificarii au obligatia de a prezenta la termenele stabilite toate datele si documentele solicitate, precum si tot sprijinul necesar pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de verificare.

Verificarile se finalizeaza prin intocmirea unui proces verbal de constatare, care este insusit de conducerea autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor comunitare, este titlu de creanta si se comunica debitorului, potrivit legii.

Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare comunica titlul de creanta debitorului.

Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli, stabilite de organele competente, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta, astfel:
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 - 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de plata si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Dispozitiile referitoare la calculul si nivelul majorarii de intarziere prevazute in Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator si in cazul sumelor datorate potrivit ordonantei.

Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare au obligatia constatarii si recuperarii creantelor rezultate din nereguli care constituie in acelasi timp si suspiciuni de frauda.

Departamentul pentru Lupta Antifrauda, in calitate de institutie de contact cu oficiul European de Lupta Antifrauda, asigura coordonarea luptei antifrauda si protejarea efectiva si echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

DLAF solicita autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor comunitare, precum si tuturor institutiilor implicate, informatii referitoare la masurile adoptate in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate fondurilor comunitare si fondurilor de cofinantare aferente.

Inspectia generala este directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor careia ii revin obligatii conform in controlul si recuperarea fondurilor comunitare.

Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare sunt obligate sa declanseze procedura de constatare si recuperare a creantelor bugetare rezultate ca urmare a debitelor stabilite de Comisia Europeana.

Ministerul Economiei si Finantelor va propune reglementarea financiara de stingere a obligatiilor bugetare generate de reintregirea conturilor fondurilor comunitare si a celor generate de plata in mod necuvenit a sumelor de cofinantare aferenta prin actul normativ de aprobare a Contului anual de executia a bugetului de stat.

Sursa: EU-RO-Newsletter

Vizualizări: 49