Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a adoptat Planul de Actiune Schengen Revizuit 2007

Odata cu aderarea ca membru cu drepturi depline la Uniunea Europeana, la 1 ianuarie 2007, Romania a intrat intr-o noua etapa, care presupune pregatirea si adoptarea masurilor necesare aderarii ulterioare la spatiul Schengen. Orizontul de timp avut in vedere de autoritatile romane pentru aderarea la spatiul Schengen este anul 2011.

Aderarea la spatiul Schengen presupune crearea unui cadru general pentru o abordare unitara la toate nivelurile (legislativ, institutional, financiar si pregatire).

Unul din aspectele avute in vedere este revizuirea permanenta a Planului de Actiune Schengen. Planul de Actiune Schengen 2007 reprezinta o varianta revizuita a Planului de Actiune Schengen, prezentat de autoritatile romane in 2006. Aceasta revizuire a fost determinata de evolutiile acquis-ului relevant la nivel european si de progresele legislative, institutionale si operative in domeniile descrise de Planul de Actiune Schengen si a fost realizata pentru actualizarea informatiilor referitoare la situatia implementarii acquis-ului

Conform Tratatului de Aderare, Romania va beneficia, in perioada 2007-2009, de o suma de 559.8 MEURO pentru Facilitatea Schengen si pentru Facilitatea pentru fluxuri monetare (Cash-flow Facility).

Alocarile pentru Romania pentru cele doua facilitati sunt defalcate pe ani dupa cum urmeaza:

  • 297,2 milioane Euro in 2007
  • 131,8 milioane Euro in 2008
  • 130,8 milioane Euro in 2009

Conform Protocolului privind conditiile si aranjamentele referitoare la admiterea Romaniei in Uniunea Europeana cel putin 50% din sumele mentionate sunt destinate finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii pentru punerea in aplicare a acquis-ului Schengen si a controalelor la frontiera externa.

Pentru a fi eligibile, actiunile vor trebui sa derive in intregime sau in mod primar din acquis-ul Schengen si sa aiba ca obiectiv imbunatatirea si intarirea viitoare a controlului la frontierele externe.

Scopul Planului de Actiune Schengen este identificarea si prioritizarea actiunilor care urmeaza sa fie adoptate pentru indeplinirea preconditiilor pentru implementarea completa a acquis-ului Schengen, cat de curand posibil, precum si implementarea graduala a acestuia.

Masurile prevazute de Planul de Actiune Schengen sunt finantate in principal de la bugetul de stat, din care se aloca anual ministerelor si institutiilor responsabile pentru implementarea masurilor necesare.

Actiunile sunt planificate si executate de fiecare dintre aceste ministere/institutii, in functie de calendarul stabilit in cadrul Planului de Actiune Schengen si de strategiile si planurile de actiune sectoriale specifice.

in calitatea sa de minister responsabil pentru pregatirea procesului de evaluare Schengen, Ministerul Internelor si Reformei Administrative a demarat o serie de actiuni menite sa pregateasca structurile sale, dar si celelalte institutii din Romania, pentru vizitele de evaluare care vor incepe, in tara noastra, din a doua jumatate a anului 2008.

Ministerul Internelor si Reformei Administrative este Autoritatea Responsabila pentru Facilitatea Schengen, avand responsabilitatea coordonarii implementarii asistentei comunitare prin aceasta Facilitate Schengen.

Coordonarea implementarii si monitorizarea angajamentelor asumate de Romania, centralizarea rezultatelor obtinute si analizarea acestora in scopul cuantificarii eficientei masurilor adoptate se realizeaza de catre Comisia Nationala de Auto-Evaluare Schengen, prin intermediul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in calitate de secretariat.

in 11 octombrie a.c., Ministerul Internelor si Reformei Administrative a fost gazda celei de a treia reuniuni a Comisiei Nationale de Autoevaluare Schengen (CNAS) a carei agenda a vizat adoptarea Programului Indicativ Multi-anual 2007-2009 Facilitatea Schengen, rezultat in urma negocierilor purtate cu Comisia Europeana, dar si a altor documente relevante pentru pregatirile care vizeaza aderarea la spatiul Schengen.

Facilitatea Schengen este un instrument provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in perioada dintre data aderarii si sfarsitul anului 2009 in vederea finantarii actiunilor de punere in aplicare a acquis-ului Schengen si controlul frontierelor la noile granite externe ale Uniunii. Pentru a fi eligibile, masurile vor trebui sa derive in intregime sau in mod primar din acquis-ul Schengen si sa aiba ca obiectiv imbunatatirea si intarirea viitoare a controlului la frontierele externe.

CNAS a adoptat si Hotararea privind organizarea unei comisii mixte de evaluare Schengen pentru consulate. De asemenea, au fost prezentate si rezultatelor vizitelor de pre-evaluare in domeniul controlului frontierelor si protectiei datelor personale, ce au avut loc in lunile august si septembrie 2007.


Informatii de background:

Pregatirile pentru aderarea la spatiul Schengen au demarat deja, fiind creat cadrul general pentru o abordare unitara la toate nivelurile (legislativ, institutional, financiar si pregatire) a acestei chestiuni. Unul din aspectele avute in vedere este revizuirea permanenta a Planului de Actiune Schengen. Astfel, Planul de Actiune Schengen a fost actualizat in anul 2007 si adoptat de Guvernul Romaniei la data de 30 mai 2007.
Obiectivele propuse:
a. intarirea controlului la frontierele externe, a supravegherii zonei de frontiera externa si luptei impotriva criminalitatii trans-frontaliere.
b. imbunatatirea controlului prin cresterea capacitatii de furnizare si accesare a informatiilor
c. Dezvoltarea capacitatii de cooperare internationala in combaterea criminalitatii trans-frontaliere.
Romania implementeaza politicile comunitare din domeniul managementului integrat al frontierei de stat, in scopul atingerii unui nivel de securitate adecvat al frontierelor sale. in acest sens, prin hotararea Guvernului nr.324/2007 a fost aprobata Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat, pentru perioada 2007-2010 ce reprezinta o continuare a documentului programatic elaborat pentru perioada de pre-aderare la Uniunea Europeana (2004-2006) adoptat prin HG nr. 471/2004.
Prin Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat se urmareste realizarea unui management comun, coerent si eficace al frontierei de stat a Romaniei, aliniat la cerintele comunitare, care sa asigure cresterea gradului de securitate a cetatenilor, respectand drepturile si libertatile fundamentale ale acestora, fluidizarea traficului legal al persoanelor si marfurilor la frontiera si indeplinirea, cat mai curand posibil, a conditiilor necesare pentru aplicarea prevederilor acquis-ului Schengen si accederea in acest spatiu.
in ceea ce priveste politica in domeniul vizelor, Romania are ca obiective: introducerea in circulatie a colantului uniform de viza, introducerea in circulatie a colantului Schengen, introducerea formatului uniform pe care se aplica viza emisa persoanelor detinatoare ale unor documente de calatorie nerecunoscute de catre Romania.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 97