Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Peste 646 milioane de euro pentru cercetare inovare dezvoltare

Proiectele de cercetare si inovare ale institutelor de specialitate sau ale IMM-urilor ar putea primi finantari de 200 milioane euro din fonduri structurale, pana la sfarsitul acestui an. Fondurile structurale destinate domeniului cercetarii se ridica la 646 milioane euro pentru urmatorii sapte ani. Valoarea proiectelor depuse pentru obtinerea fondurilor structurale trebuie sa se incadreze intre 3 si 20 milioane euro, iar finantarea europeana va constitui pana la 50% din aceasta valoare. Peste 90 la suta din fondurile structurale pentru cercetare sunt distribuite institutelor romanesti de specialitate si firmelor care aplica cu proiecte de cercetare-dezvoltare pe baze competitionale.

Pentru a veni in ajutorul cercetatorilor care doresc sa obtina bani europeni dar nu pot investi jumatatea de cofinantare din proiect, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) a semnat un acord de parteneriat cu Banca de Export-Import a Romaniei (Eximbank) prin care aceasta banca va acorda mai usor credite cercetatorilor care primesc finantare din bani UE.

Firmele care depun proiecte de cercetare si inovare pentru obtinerea fondurilor structurale pot apela la Eximbank pentru a sustine restul de 50 la suta din valoarea proiectului.

Portofoliu de proiecte

In vederea pregatirii proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare care vor fi propuse spre finantare din fondurile structurale, ANCS a lansat inca din 2006 Programul IMPACT, prin care s-au finantat pe baze competitionale studii de specialitate de tipul studii de fezabilitate, studii de piata, plan de afaceri, pentru a maturiza acele propuneri pe care ANCS le-a considerat viabile.

Din cele 3 competitii organizate pentru programul IMPACT avem un numar de 646 proiecte insotite de studii de specialitate care pot concura la competitiile pentru fonduri structurale.

In anul 2007 se vor organiza competitii pentru infrastructurile publice si proiecte inovative pentru spin-off si start-up. Astfel, din acest portofoliu avem un numar potential de aproximativ 400 de proiecte care vor intra in competitie la lansarea apelurilor din luna octombrie.

IMPACT:
Proiecte Evaluate 994
Proiecte Selectate 646

Dintre aceste proiecte, 250 sunt proiecte care urmaresc dezvoltarea infrastructurii de cercetare a entitatilor publice si sunt incadrate la operatiunea Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD(laboratoare, centre de cercetare). In cifre, este vorba despre 250 de infrastructuri dintre care, 153 sunt infrastructuri mici cu finantare de 2.000.000-9.500.000 Lei iar 97 sunt infrastructuri mari cu finantare de 9.500.000-65.000.000 Lei.

In prezent, exista un numar de aproximativ 400 de potentiale proiecte care vor intra in competitie la lansarea apelurilor din luna octombrie.

Prezentam in continuare cateva proiecte selectate in cadrul competitiei Impact si care au beneficiat de consultanta din partea furnizorilor de servicii. Prin programul Impact, aceste proiecte au fost pregatite pentru finantare din fonduri structurale prin oferirea unor servicii de consultanta ce vor fi anexate aplicatiei pentru POS si au beneficiat si vor beneficia, in continuare, servicii de asistenta tehnica specializata pentru completarea profesionala a formularului de aplicatie POS.

- Centru International de Cercetari Delta Dunarii-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice-mediu

- Dezvoltarea infrastructurii pentru monitorizarea raspunsului imun si elaborarea de strategii inovative de imunoterapie-INCDMI Cantacuzino-sanatate

- Cresterea calitatii si competitivitatii activitatii de cercetare-dezvoltare a Institutului de Bioresurse Alimentare-Institutul de Bioresurse Alimentare-Agricultura, securitate si siguranta alimentara

- Realizarea unui Centru de imagistica PET-CT pentru cresterea competitivitatii prin cercetare -dezvoltare a UMF Cluj-Napoca-Universitatea de Medicina si Farmacie-sanatate

- Laborator de Biogeochimia Mediului Subteran-Institutul de Speologie Emil Racovita-mediu

- Laborator de Excelenta in Electrofiziologie si Imagistica Cardiaca Tridimensionala ca referinta regionala a standardelor europene si Centru de diagnostic precoce, tratament, educare si formare profesionala in afectiunile cardiace la copil-Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu-Mures-sanatate

- Materiale pentru conditii extreme: o investitie in aplicatiile viitorului-Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-Materiale, produse si procese avansate

- Dezvoltare infrastructura - Platforma de laboratoare pentru cercetari avansate, instruire si servicii stiintifice in domeniul optoelectronicii-Universitatea Politehnica Bucuresti-Centrul de Cercetare in Optoelectronica-Materiale, produse si procese avansate

- Laborator de cercetarea materialelor si produselor electronice in conformitate cu cerintele directivei europene 2002/95/EC (RoHS) -UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- CENTRUL DE ELECTRONICA TEHNOLOGICA SI TEHNICI DE INTERCONECTARE-Materiale, produse si procese avansate

- Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor orticole-Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti-Agricultura, securitate si siguranta alimentara

- LABORATOR MICRORETELE INTEGRATOARE a SURSELOR DISPERSATE de ENERGIE-UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-energie

- Centru de excelenta pentru implementarea Economiei hidrogenului si a surselor curate de energie in Romania-Universitatea Bucuresti-energie

- „Pol de excelenta regional specializat in ecotehnologii de depoluare si materiale avansate pentru valorificarea resurselor energetice secundare si regenerabile”-UNIVERSITATEA 'OVIDIUS' CONSTANTA-mediu

- „Laborator pentru verificare si control a cabinetelor de protectie biologica utilizate in microbiologie si farmacologie” -ELECTRONIC APRIL APARATIRA ELECTRONICA SPECIALA-sanatate

- „Dezvoltarea unui generator de gaz bogat in hidrogen - HRG, cu capacitate de productie de 50mc/ora, destinat aplicatiilor din industria energetica”-ROKURA APLICATII INDUSTRIALE SRL-energie

- Biocombustibili obtinuti prin valorificarea produselor secundare rezultate in procesul tehnologic de obtinere a proteinelor vegetale-INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica-mediu

- Spin-off in domeniul metalurgiei pulberilor-INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PTR SECTOARE CALDE-Materiale, produse si procese avansate

Primele competitii in POS Crestere Competitivitate

Din trimestrul IV al anului 2007, vor fi lansate primele competitii ale Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - axa prioritara II, pentru operatiunile: “Dezvoltarea infrastructurii existente de C-D si crearea de noi infrastructuri de C-D (laboratoare, centre de cercetare)” si “Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative”.

Ce se finanteaza in R&D?

ANCS este Organism Intermediar pentru Axa prioritara 2 „Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate” a POS- CCE “Cresterea Competitivitatii prin Cercetare Dezvoltare Inovare 2007-2013”.

Alocarea financiara pentru Axa prioritatra II este de cca. 536 mil Euro ceea ce reprezinta aproximativ 21% din alocarea financiara pentru intreagul POS-CCE.

Axa Prioritara II are 3 domenii majore de interventie, fiecare dintre ele avand un numar de operatiuni:

D1. Cercetarea in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie
O1.1. Proiecte de cercetare in parteneriat universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi
Aplicanti:
Universitati, institutii de cercetare, intreprinderi si ONG cu activitate CD, care:
- sa fie inregistrate si sa desfasoare activitati in Romania
- (pentru institutiile C-D) activitatea de CD sa constituie obiectul principal de activitate (cod CAEN 73)
- (pentru intreprinderi) obiectul principal de activitate sa nu fie activitate de CD ( cod CAEN 73), dar aceasta activitate sa fie trecuta in statutul de functionare

O1.2. Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate
Aplicanti:
Universitati, institutii de cercetare, intreprinderi, ONG cu activitate CD, care:
- sa fie inregistrati si sa desfasoare activitati CD si/sau economice in Romania
- (pentru institutiile CD) activitatea de cercetare-dezvoltare sa constituie obiectul principal de activitate (cod CAEN 73)

D2. Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative
O2.1.Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD(laboratoare, centre de cercetare)
Categorii de proiecte sprijinite:
- proiecte mici de modernizare (modernizarea unei infrastructuri existente)
- proiecte mari pentru crearea de noi centre de cercetare, institute si laboratoare in cadrul organizatiilor publice de cercetare existente, care isi extind aria de activitate sau deschid noi directii de cercetare.
Aplicanti:
Universitati publice si institutii publice CD (calificate ca organizatii de cercetare), cu activitate principala de CD in statut (cod CAEN 73)

O2.2.Dezvoltarea de poli de excelenta
Aplicanti:
intreprinderi sau ONG-uri care opereaza polul (polul este format din universitati, institutii de C-D, intreprinderi, ONG-uri cu activitate de C-D, centre de perfectionare, entitati TTI, autoritati locale)

O2.3.Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)
Aplicanti:
Universitati, institutii de C-D (calificate ca organizatii de cercetare) si RoEduNet ca organism public. Beneficiarii, cu exceptia RoEduNet, trebuie sa fie acceptati intr-o structura de tip GRID (memorandum de intelegere sau acord de participare)

O2.4. intarirea capacitatii administrative
Aplicanti:
Universitati publice si institutii publice de CD (calificate ca organizatii de cercetare) acreditate de organismele nationale responsabile

D3. Accesul intreprinderilor la activitati de CDI
O3.1.Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
Aplicanti:
- Spin off-uri: companii recent infiintate pe baza unui rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare sau a unei idei brevetate
- intreprinderi start-up (infiintate de max. 3 ani) care implementeaza un rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare sau o idee brevetata.
Ambele categorii de beneficiari nu trebuie sa aiba mai mult de 20 de angajati.
Beneficiarii nu trebuie sa activeze in urmatoarele sectoare:
- pescuit si acvacultura
- productia primara a produselor agricole enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul Instituind CE
- procesarea si marketingul produselor agricole listate in Anexa nr. 1 la Tratatul Instituind CE
- sectorul carbonifer

O3.2.Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD
Aplicanti:
intreprinderi cu activitate de CD mentionata in statut (cod CAEN 73)

O3.3.Promovarea inovarii in cadrul firmelor
Aplicanti:
Intreprindere fara activitate de CD in principal (cod CAEN 73). Aplicantul poate sa nu aiba activitatea de CD mentionata in statut.

In ceea ce priveste proiectele entitatilor publice, acestea trebuie sa se incadreze in 5 arii tematice dintre cele 9 arii tematice ale Strategiei Nationale pentru CDI.
- Agricultura si alimentatie
- Sanatate
- Energie
- Mediu
- Materiale, procese si produse avansate

Sursa: EU-RO Newsletter

Vizualizări: 186