Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a aprobat saptamana aceasta normele de aplicare ale Programului Prima masina

Programul guvernamental Prima masina, prin care statul va garanta finantarea pentru achizitia unui autoturism nou, va beneficia in 2014 de un plafon total al garantiilor de 50 de milioane de lei.

Potrivit normelor de aplicare, de prevederile Programului Prima masina pot beneficia toate persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani, care obtin venituri si care indeplinesc si celelalte criterii de eligibilitate, intre care mentionam:
1. Sa faca dovada, cu declaratia pe proprie raspundere ca nu a mai detinut in proprietate un autoturism nou precum si cu copia facturii proforma emise de vanzator, ca:

  • autoturismul care se achizitioneaza in cadrul programului este nou,
  • indeplineste cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5,
  • este achizitionat de la o persoana juridica care are ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor si ,
  • are un pret de achizitie care nu depaseste suma de 50.000 lei, la care se adauga TVA, dupa caz.
2. Sa dispuna de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie;

3. Sa asigure autoturismul nou achizitionat din finantarea garantata, printr-o polita de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel putin riscurile de avarii si furt, fara fransiza pentru daunele totale de avarii si furt si cu o fransiza de maximum 100 de euro, echivalent in lei, pentru daunele partiale de avarii si furt. Obligatia subzista pe toata perioada de valabilitate a garantiei.
La aceste conditii se adauga normele proprii fiecarei banci, precum si conditiile specificate deja in OUG 66/2014 prin care s-a aprobat acest program.

Persoanele care indeplinesc conditiile mentionate in Programul Prima masina vor beneficia de finantare care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in factura proforma. Din finantarea acordata, maximum 50% va reprezenta garantia statului. Trebuie precizat ca finantarea de care vor beneficia persoanele fizice nu include dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de finantare.

Hotararea de Guvern adoptata astazi include, de asemenea, o prevedere, potrivit careia autoturismul achizitionat in cadrul programului poate fi instrainat sub conditia achitarii integrale a soldului finantarii garantate. De asemenea, preluarea finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra autoturismului se poate face de catre orice alte persoane fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate prin novatie. (N.n. Adica o obligatie este stinsa prin preluarea ei de o alta persoana)

De asemenea, potrivit actului normativ, beneficiarul se obliga sa constituie in favoarea finantatorului si a statului roman, reprezentat de M.F.P., proportional cu procentul de garantare, o ipoteca legala mobiliara asupra autoturismului achizitionat in cadrul Programului. Ipoteca mobiliara va fi valabila pana la stingerea tuturor obligatiilor de plata aferente finantarii garantate acordate in cadrul Programului.

Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului va fi compus din:
  • dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 6 luni (n. n. astazi, 18 noiembrie 2014 este 2,14%) plus o marja de maximum 3 % pe an. Marja include nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii. Marja nu include costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, penalitatile percepute conform contractului de finantare;
  • Comisionul de risc datorat MFP care se plateste de catre beneficiar si care se calculeaza de catre finantator ca procent aplicat la suma garantata in cadrul Programului si se achita o singura data, la acordarea garantiei, pentru totata perioada de valabilitate a garantiei. Comisionul de risc este de maxim 1% din valoarea garantata;
  • Comisionul de administrare datorat FNGCIMM care se plateste de catre beneficiar si este calculat la soldul finantarii garantate. Nivelul comisionului de administrare se negocieaza anual intre MFP si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget, conform legii.
Durata maxima a finantarilor este de 60 de luni.

Normele de aplicare a Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi stabilesc o serie de conditii si criterii de eligibilitate si pentru finantatori, precum si procedura detaliata de implementare a acestuia.

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Vizualizări: 104