Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ANRMAP a publicat 3 instructiuni spre consultare

In temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice supune dezbaterii publice urmatoarele proiecte de instructiuni:

  • Instructiune privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligatia de a finaliza procedura de achizitie publica si de a incheia contractul de achizitie publica in situatia in care dupa incheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executarii contractului (art. 93 si art. 94 din H.G. nr. 925/2006)

  • Instructiune privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale care reglementeaza dreptul autoritatii contractante de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in cazul in care este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza (art. 122 lit. i) si art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006)

  • Instructiune privind modalitatea de aplicare prevederilor legale care reglementeaza dreptul autoritatii contractante de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru achizitionarea de materii prime cotate la bursele de marfuri (art. 122 lit. f) si art. 252 lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006).

Pana pe 20 iunie, persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii si opinii la sediul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucuresti, tel/fax: +4 (021) 311.80.90 / +4 (021) 311.80.95 sau la adresa de e-mail andra.ghitulescu@anrmap.ro, persoana de contact fiind dna. Andra Ghitulescu.

Sursa: ANRMAP

Vizualizări: 468