Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Iași: 15 cadrele didactice implicate în dezvoltarea programelor de master în psihologie au învățat ce este ”Dezvoltarea durabilă”


În perioada 18 – 19 aprilie 2013 a avut loc sesiunea de instruire în domeniul ”Dezvoltare Durabilă” la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. La curs au participat 15 cadrele didactice implicate în dezvoltarea programelor de master în psihologie dornice să învețe să aplice ”Dezvoltarea durabilă” în activitățile profesionale pe care le desfășoară.

În cele 10 ore de curs, participanții au învățat despre:

  • Considerații generale (definiții, scurt istoric, principiile dezvoltării durabile, obiectivele dezvoltării durabile) ce au avut ca scop familiarizarea participanților cu conceptele cheie privind dezvoltarea durabilă.
  • Dimensiunile dezvoltării durabile (economică, ecologică, socială) cu prezentarea de studii de caz pentru fiecare dintre acestea (echitabilitate, viabilitate, sustenabilitate).
  • Dezvoltarea durabilă la nivel european care include: reglementările UE în direcția dezvoltării durabile, strategia de dezvoltare durabilă, obiectivele în domeniu pentru 2014-2020, bune practici europene.
  • Dezvoltarea durabilă la nivel național care implică documentele programatice în domeniul dezvoltării durabile, obiective strategice stabilite pentru 2020, studii de caz: proiecte de dezvoltare durabilă.
  • Dezvoltarea durabilă în proiectele europene: sesiunea de instruire a abordat problematica dezvoltării durabile în proiectele europene, în particular în cadrul proiectelor POSDRU, punând în evidență aspectele care trebuie luate în considerare atât în etapa de elaborare și scriere, cât și în implementarea proiectelor.

Cursul s-a desfășurat într-o manieră dinamică și interactivă, participanții punând întrebări și primind în permanență feedback din partea formatorului. Astfel, expertul formator a putut observa modul în care a evoluat fiecare cursant, precum și măsura în care au asimilat observațiile anterioare.

Participarea la sesiunea de instruire a fost gratuita, sesiunea fiind susținută de experții partenerului Structural ConsultingTM Group - SC Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, lectori cu o vastă experineță în aplicarea principiului Dezvoltării Durabile.

Cursul este parte a proiectului strategic „Definirea calificării de psiholog și a descriptorilor sectoriali de învațare în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieței muncii din România” (POSDRU/86/1.2/S/58717), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Universitatea din București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Al. Ioan Cuza din Iași, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de Vest din Timițoara, Maastricht School of Management Romania, Eurocenter Management Network, Structural ConsultingTM Group – www.fonduri-structurale.ro și Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale din Sibiu (ASCIPS).


Persoană de contact:
Conf. Univ. Dr. Violeta Rotărescu – Manager de proiect
Universitatea București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Telefon: 0733.110.856
Email: rotarescu.violeta@gmail.com
Web: www.calificari-psiholog.ro

Vizualizări: 65