Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

67 de proiecte depuse la ADR Sud Muntenia pentru infrastructura educationala in cadrul celui de-al doilea apel REGIO!

La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia s-au depus, in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, 67 de cereri de finantare prin care se solicita fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii de invatamant in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2007 – 2013, Axa prioritara 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”. Acest apel de proiecte a fost lansat in urma realocarii de fonduri in cadrul programului Regio, conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru infrastructura educationala din regiunea Sud Muntenia s-a desfasurat in perioada 12 martie – 5 mai 2014. Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a stabilit calendarul de depunere a cererilor de finantare pentru dezvoltarea infrastructurii de invatamant astfel: data limita de depunere a cererilor de finantare sectiunea I: 5 mai 2014; data limita de depunere a cererilor de finantare sectiunea II: 17 iunie 2014. Apelul de proiecte a vizat finalizarea investitiilor incepute din alte surse de finantare, care, in prezent, stagneaza din lipsa de fonduri. Astfel, sesiunea de depunere de proiecte s-a adresat solicitantilor, care, in calitate de autoritate contractanta, au incheiat contracte de lucrari in temeiul prevederilor OUG nr. 34/ 2006, cu modificarile și completarile ulterioare, pentru activitatea ce va face obiectul cererii de finanțare depuse in cadrul acestui apel de proiecte.

In prezent, proiectele depuse la sediul Agentiei se afla in etapa de verificare a concordantei cererii de finantare, ce se realizeaza in doua etape: verificarea administrativa a dosarului de achizitie publica pentru atribuirea contractului de lucrari (etapa eliminatorie); verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare, precum si conformitatii documentatiei tehnico-economice. Alocarea financiara nerambursabila din fonduri FEDR aferenta acestui apel de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de 24,62 milioane de euro.

Sursa: ADR Sud-Muntenia

Vizualizări: 71