Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POR: punct de vedere privind indeplinirea indicatorului “crearea de locuri de munca” in cadrul proiectelor derulate de APL-uri

Urmare a numeroaselor solicitari de luare de pozitie formulate de beneficiarii publici ai contractelor de finantare POR, Autoritatea de Management a publicat un punct de vedere referitor la atingerea indicatorului "locuri de munca" in cadrul proiectelor finantate prin POR si derulate de autoritati publice locale.

La momentul actual, masurile care reglementeaza ocuparea posturilor vacante in sectorul bugetar constituie una dintre componentele pachetului legislativ menit sa asigure un control strans al cheltuielior bugetare, de continuare a politicii de consolidare fiscal, iar respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor totale si ale cheltuielior de personal aferente bugetului general consolidate, precum si mentinerea unui numar constant al posturilor ocupate in sectorul bugetar, reprezinta conditionalitati in derularea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale.

Pentru evitarea disfunctionalitatilor care pot aparea in acest moment prin neindeplinirea prevederilor contractuale din cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, AM POR recomanda ca, in situatia in care unele dintre posturi se incadreaza in categoria posturilor unice, astfel cum sunt definite la alin. 26 al art. 22 din OUG 34/2009 sa se initieze demersurile prevazute de dispozitia alin (2) al aceluiasi articol.

Conform AM POR, la nivelul beneficiarului proiectului exista posibilitatea alocarii de personal disponibil in celelalte departamente ale acestuia, cu conditia modificarii fisei de post astfel incat sa corespunda intru totul noului post, acoperind atributii specifice operarii proiectului finantat prin POR. In cazul in care nu poate avea loc o redistribuire de personal de la alte departamente ale beneficiarului, atunci beneficiarul poate externaliza serviciile aferente operarii proiectului finantat din fonduri europene prin aplicarea prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice, putandu-se incheia contracte de servicii.

Aceste ultime doua situatii pot reprezenta masuri cu caracter temporar in scopul asigurarii sustenabilitatii proiectului, pana cand se vor putea face angajari de personal potrivit legislatiei in vigoare, avand in vedere obligatia beneficiarului de realizare a indicatorului “Locuri de munca nou create”, asumat prin contractul de finantare ce va fi monitorizat pe toata perioada de valabilitate a contractului.

Descarca Pozitia AM POR 

Sursa: ADR Nord Est

Vizualizări: 95