Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Schemele de ajutor de stat administrate de Ministerul Finantelor au fost prelungite pana la 30 iunie 2014!

Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca, avand in vedere:

  • Hotararea Guvernului nr. 955/04.12.2013 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 764 din 09 decembrie 2013;
  • Hotararea Guvernului nr. 956/04.12.2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 768 din 10 decembrie 2013;

precum si adoptarea de catre Guvern in sedinta din data de 23.12.2013 a:
  • Hotararii Guvernului privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala,

valabilitatea schemelor de ajutor de stat administrate de acesta se prelungeste pana la data de 30 iunie 2014.

Bugetul alocat schemei de ajutor de stat instituite prin HG nr. 797/2012 a fost suplimentat cu 160 milioane lei, astfel incat bugetul total alocat acestei scheme pana la data de 30 iunie 2014 este de 600 milioane lei.

Incepand cu data de 6 ianuarie 2014, se pot inregistra Cereri de acord pentru finantare in temeiul Hotararii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca.

Cererile de acord pentru finantare completate, insotite de documentele justificative, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 797/2012, se depun la Registratura Generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti mentionandu-se pe plic: “Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 797/2012.”

Conform Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, in cadrul sectiunii MFP – Actiuni Generale la capitolul 80.01 „Actiuni generale, economice si de munca”, titlul 55 „Alte transferuri” pentru Programul „Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor de investitii” au fost prevazute credite de angajament pentru emiterea de noi acorduri pentru finantare in baza schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerul Finantelor Publice in valoare totala de 639.243 mii lei.

Pentru toate proiectele de investitii depuse sau care urmeaza a fi depuse si pentru care, in urma analizarii documentatiei, va fi emis Acord pentru finantare in anul 2014, Ministerul Finantelor Publice are in vedere plata ajutorului de stat catre intreprinderile beneficiare, in conformitate cu graficul de implementare a planurilor de investitii, in perioada 2015 – 2018, in limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Sursa: www.mfinante.ro

Vizualizări: 71