Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Raport al Curtii Europene de Conturi: Se poate baza CE pe informatiile furnizate de autoritatile nationale de audit privind cheltuirea fondurilor europene?

Curtea Europeana de Conturi a dat publicitatii, pe 18 decembrie 2013, un raport privind functionarea sistemului de „audit unic” al utilizarii fondurilor europene pe politica de coeziune a UE care noteaza ca s-a inregistrat un progres semnificativ din 2007 in implementarea acestui model, insa Comisia Europeana si autoritatile nationale de audit trebuie sa lucreze mai bine impreuna.

Potrivit raportului, Comisia Europeana se confrunta cu o serie de provocari in ce priveste capacitatea reala de a se baza pe rezultatele auditurilor realizate de statele membre UE cu privire la cheltuirea instrumentelor structurale. Aceasta situatie poate conduce la subestimarea de catre CE, in raportarile sale catre Parlamentul European si Consiliul UE, a problemelor legate de cheltuirea banilor europeni si la evaluarea inexacta a masurilor necesar a fi luate in vederea formularii unei opinii cat mai clare de audit pe aceasta zona.

Responsabilitatea privind controlul cheltuirii fondurilor europene la nivel regional revine in parte Comisiei Europene si in parte Statelor Membre. Incepand cu anul 2007, CE s-a bazat intr-o masura din ce in ce mai mare pe informatiile furnizate de autoritatile de audit de la nivelul statelor membre pentru a evita dublul control si pentru a reduce costurile globale ale procesului de audit al cheltuirii acestor fonduri.

In opinia domnului Harald Noack, membru al Curtii Europene de Conturi, „statele membre si Comisia au facut eforturi semnificative pentru a pune bazele un sistem cat mai bun de audit al cheltuirii fondurilor si se inregistreaza un progres vizibil fata de 2007. Cu toate acestea, CE trebuie sa se asigure ca auditorii nationali isi desfasoara activitatea de control in mod adecvat si ca raporteaza rezultatele complet si corect catre CE”.

Curtea Europeana de Conturi recomanda CE sa fie prudenta cand se bazeaza pe informatiile oferite de statele membre cu privire la auditurile realizate si corectiile financiare aplicate. In opinia Curtii, Comisia trebuie sa continue sa ofere sprijin tehnic autoritatilor nationale de audit. Curtea propune, de asemenea, ca CE sa ia in considerare introducerea un sistem de sanctiuni aplicate autoritatilor nationale de audit care, in mod repetat, raporteaza incorect sau incomplet problemele identificate in legatura cu cheltuirea fondurilor europene si de partajare cu statele membre a costurilor cu auditarea cheltuirii fondurilor europene.

Descarca Raportul Curtii

Context
Politica de coeziune este sustinuta financiar de UE prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC) si se transpune la nivelul statelor membre si regiunilor prin programe multianuale propuse de statele membre. Pana la finalul lui 2012, CE a aprobat, in total, 434 de astfel de programe aferente perioadei financiare 2007-2013 – 317 finantate din FEDR/FC si 117 finantate din FSE.

Modelul „auditului unic”: In contextul bugetului UE, acest model se refera la un sistem de audit si control intern care se bazeaza pe ideea ca fiecare nivel de control se construieste pe nivelul precedent. Acest model are ca scop evitarea dublarii muncii de control si reducerea costurilor globale cu activitatile de control si audit la nivelul statelor membre si al CE. De asemenea, isi propune sa reduca sarcina administrativa a auditorilor.

Curtea Europeana de Conturi, ca auditor extern al UE, nu face parte din sistemul de „audit unic” al CE.

Prin auditul realizat de Curte si raportul aferent publicat, Curtea a analizat masura in care CE se poate baza, in zona politicii de coeziune, pe informatiile furnizate de nivelurile nationale de audit si a evaluat implementarea de catre CE a modelului „auditului unic” pana la finalul lui 2012. In particular, Curtea a examinat daca CE a folosit in mod adecvat informatiile furnizate de autoritatile de audit de la nivelul statelor membre si daca a asigurat o abordare consistenta a auditului prin sprijinul tehnic acordat autoritatilor implicate.

Curtea de Conturi Europeana estimeaza ca, in perioada 2007-2013, s-au cheltuit in total circa 860 de milioane de euro pentru auditul si controlul cheltuirii fondurilor europene in cadrul policii de coeziune a UE, ceea ce reprezinta circa 0,2% din totalul bugetului alocat acestei politici.

Cristina Pojoga,
www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Curtea Europeana de Conturi

Vizualizări: 143