Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

29 noiembrie 2013 – termenul pentru depunerea cererilor de acordare a sprijinului pentru imbunatatirea calitatii produselor din agricultura ecologica

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) a anuntat ca cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica se pot depune pana la 29 noiembrie 2013, inclusiv.

Pentru acest tip de ajutor specific, Romania beneficiaza de fonduri europene de 4.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA). Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul specific se acorda pentru exploatatiile din productia vegetala si animaliera, care sunt inregistrate in sistemul de agricultura ecologica si care se afla in perioada de trecere de la agricultura conventionala la agricultura ecologica, numita conversie.

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • sunt inregistrati in fiecare an pentru care solicita ajutorul specific, in sistemul de agricultura ecologica, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.) prin Directiile Agricole de Dezvoltare Rurala judetene; - detin un contract incheiat cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de catre MADR;
  • detin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, in care se mentioneaza statutul exploatatiei in conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numarul de animale, numarul de familii de albine, emis de organismul de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul;
  • se mentin in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani;
  • in cazul beneficiarilor din productia vegetala, suprafata agricola in folosinta trebuie sa fie de cel putin 0,30 ha, ocupata cu culturi anuale, culturi perene sau pasuni si fanete permanente;
  • sa respecte normele de ecoconditionalitate care cuprind bunele conditii agricole si de mediu – GAEC si cerintele legale in materie de gestionare - SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P si al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania), daca solicita si sprijin pentru suprafata.

Ajutorul specific nu se acorda in cazul repetarii anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie. Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singura cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatatie din productia vegetala, fie numai pentru una din speciile din productia animaliera sau numai pentru o exploatatie din apicultura.

Pentru mai multe detalii, click aici

Sursa: APIA

Vizualizări: 44