Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cum va folosi Romania fondurile europene in valoare de aproximativ 43 miliarde de euro alocate pentru perioada 2014-2020

Cum a fost realizata prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020

Prima versiune a Acordului de parteneriat 2014-2020 este rezultatul colaborarii tuturor ministerelor implicate in atragerea fondurilor europene. Ministerele responsabile cu elaborarea strategiilor sectoriale au transmis rezultatele analizelor socio-ecomice pe domenii, prin care au fost identificate nevoile de dezvoltare ale Romaniei, dar si prioritatile propuse pentru a fi finantate in perioada 2014-2020.

Ministerul Fondurilor Europene este institutia care a integrat documentele de programare primite de la ministerele de linie si care a asigurat coordonatoarea intregului proces de programare 2014-2020.

Documentele de programare au fost supuse consultarii publice si au fost dezbatute in cadrul Comitetului Interinstitutional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP), for consultativ constituit in acest scop. CIAP este constituit din 64 de entitati, dintre care 70% reprezinta institutii publice centrale si locale, iar 30% sunt organizatii reprezentative ale mediului economic si social, ale sindicatelor, mediului academic, organizatii nonguvernamentale, respectiv alti reprezentanti ai societatii civile. Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 a fost transmisa membrilor CIAP in data de 27 septembrie 2013. Ulterior, in data de 1 octombrie 2013, prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost publicata pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene. Documentul a fost analizat recent, in data de 7 octombrie, in cadrul celei de a cincea reuniuni CIAP.

Ministerul Fondurilor Europene urmeaza sa transmita serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020. In continuare, negocierile cu reprezentantii Comisiei se vor desfasura in cadru informal pana la aprobarea regulamentelor europene pentru perioada 2014-2020.

Prima versiune a Acordului de parteneriat 2014-2020 stabileste modalitatea in care vor fi concentrate investitiile din Fondurile Europene Structurale si de Investitii in viitoarea perioada de programare pentru a promova competitivitatea, convergenta si cooperarea, in vederea incurajarii obtinerii unei dezvoltari inteligente, bazate pe crestere economica si incluziune sociala. Fondurile Europene Structurale si de Investitii alocate Romaniei pentru perioada 2014-2020 sunt in valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, suma calculata in preturi curente 2012. La aceasta valoare s-a ajuns prin actualizarea sumei comunicate anterior, de circa 39 miliarde de euro, care era calculata in preturi curente aferente anului 2011.

Documentul nu prezinta inca alocarea financiara a fondurilor disponibile pentru finantarea prioritatilor identificate, deoarece aspectele financiare nu au fost definitivate la nivelul regulamentelor europene. Exista inca aspecte importante asupra carora nu s-a ajuns la un acord final la nivel european, cum ar fi:

  • alocarile financiare la nivelul ficarui fond prin care se acorda finantarile europene,
  • conditionalitatile ex-ante,
  • Initiativa Comunitara privind Ocuparea Tinerilor,
  • Fondul de Ajutor European pentru Persoanele cele mai Defavorizate,
  • cuantumul rezervei de performanta.

Cu toate acestea, in procesul de elaborare a Acordului de Parteneriat autoritatile romane au luat in considerare si planificarea financiara, astfel incat odata cu definitivarea si aprobarea cadrului financiar european sa fie disponibila o propunere coerenta.

Cum va atrage Romania fondurile europene in perioada 2014-2020


Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 descrie cadrul general pentru atragerea fondurilor europene alocate pentru perioada 2014-2020. Este prevazuta reformarea actualului sistem prin simplificarea structurii institutionale, in scopul eficientizarii. Sistemul va fi mult mai bine coordonat, fiind stabilite atributii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:
  • Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operationale: Infrastructura mare (transport, mediu si energie); Competitivitate (cercetare - dezvoltare, Agenda Digitala); Capital Uman si Asistenta Tehnica;
  • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regionala, a programelor dedicate cooperarii teritoriale europene si a programului Capacitate Administrativa;
  • Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltarii rurale si pescuitului si acvaculturii.

Pentru a consulta prioritatile de finantare ale Romaniei in urmatoarea perioada financiara, click aici.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 88