Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a aprobat Strategia nationala privind aderarea la spatiul Schengen

Strategia stabileste masurile care vor fi implementate de Romania pentru aderarea la spatiul Schengen, estimata a avea loc in cursul anului 2010. indeplinirea obiectivului legat de eliminarea controalelor la frontierele interne si aderarea la spatiul Schengen presupun masuri privind adoptarea si implementarea acquis-ului Schengen, constructia institutionala, componenta de investitii, achizitii de mijloace tehnice, echipamente si sisteme specializate, precum si pregatirea adecvata a personalului care va fi implicat in acest demers.

incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, Romania implementeaza o serie de prevederi ale acquis-ului Schengen care nu sunt legate de ridicarea controalelor la frontierele interne - categoria I, etapa pre-aderare la spatiul Schengen. Implementarea si monitorizarea prevederilor din aceasta categorie au facut parte din procesul de pregatire pentru aderare ale Uniunea Europeana.

Romania va trebui sa implementeze si sa aplice o serie de prevederi ale acquis-ului Schengen direct legate de ridicarea controalelor la frontierele interne, simultan cu ridicarea acestor controale.

Implementarea si monitorizarea prevederilor din aceasta categorie presupune ca toate pre-conditiile legislative, operative si tehnice sa fie indeplinite, in special cerintele referitoare la accesul la Sistemul Informatic Schengen II si la un control eficient la frontierele externe.

Evaluarea Schengen este in responsabilitatea Grupului de Lucru Evaluare Schengen din cadrul Consiliului UE.

Prima parte a procesului de evaluare consta in completarea unui chestionar extins, care va fi remis Romaniei. Acest chestionar va contine intrebari detaliate despre toate aspectele relevante pentru implementarea si aplicarea prevederilor Categoriei a II-a. in momentul in care vor fi obtinute suficiente informatii, vor fi demarate vizite de evaluare, pentru verificarea, in teren, a pregatirilor.

Dupa finalizarea acestor vizite, va fi redactat un raport care va analiza stadiul de pregatire a Romaniei pentru aplicarea prevederilor Categoriei a II-a. Raportul final al Grupului de Evaluare Schengen va fi prezentat Consiliului UE care va adopta decizia necesara prin care va autoriza aplicarea prevederilor Categoriei a II-a la data pe care o considera necesara.

in domeniul politicii de vize masurile vizeaza, printre altele, modificarea legislatiei in sensul introducerii formatului uniform pe care se aplica viza emisa persoanelor detinatoare a unor documente de calatorie necunoscute de catre Romanie, precum si introducerea taxelor de viza conforme cu acquis-ul Schengen.

in ceea ce priveste migratia se are in vedere modificarea si completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor, in vederea armonizarii cu prevederile Conventiei Schengen si Regulamentului CE nr. 562/2006 al PE.

in ceea ce priveste Sistemul Informatic Schengen, sunt avute in vedere: elaborarea procedurilor nationale si internationale pentru operatiunile efectuate in cadrul Sistemului, precum si realizarea unor demersuri privind semnarea unor noi acorduri bilaterale privind cooperarea politieneasca internationala.

Resursele financiare necesare pentru realizarea actiunilor necesare indeplinirii masurilor legate de aderarea la spatiul Schengen se regasesc in Planul unic multianual de investitii, document aprobat de Grupul Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (GIRMIFS).

Alte surse financiare disponibile se refera la Facilitatea Schengen si Programul general „Gestionarea Fluxurilor Migratorii”.

Facilitatea Schengen este un instrument provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in perioada dintre data aderarii si sfarsitul anului 2009 in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis-ului Schengen si controlul frontierelor.

in perioada 2007-2009, Romania va beneficia de o suma de 559,8 milioane euro pentru facilitatea Schengen si pentru fluxurile de numerar.

Programul general intitulat Solidaritatea si gestionarea Fluxurilor Migratorii pentru perioada 1007-2013, care a fost aprobat la nivel european, stabileste mecanisme care acopera 4 domenii:

  • controlul si supravegherea frontierelor externe - managementul integrat al frontierei - politica de vize;
  • returnarea cetatenilor statelor terte care se afla ilegal pe teritoriul UE;
  • integrarea cetatenilor statelor terte care se afla ilegal pe teritoriul UE;
  • azilul.

Suma propusa prin programul cadru este de 5.866 milioane euro, dintre care 1.184 milioane euro pentru azil, 759 milioane pentru fondul pentru returnare, 1.771 milioane euro pentru integrarea cetatenilor statelor terte si 2.152 milioane euro pentru managementul frontierelor externe.

Romania nu poate beneficia de finantare din aceste fonduri atat timp cat beneficiaza de alta finantare pentru frontiera externa. Odata cu terminarea finantarii acordate prin Facilitatea Schengen, respectiv in anul 2009, Romania va deveni eligibila pentru aceste fonduri, adica in anul 2010.

Guvernul Romaniei

Vizualizări: 75