Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a adoptat un nou mecanism pentru sprijinirea implementarii proiectelor finantate din fonduri UE

Miercuri, 10 aprilie, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind o serie de masuri financiare pentru asigurarea cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale alocate Romaniei in perioada 2007-2013.

Scopul este modificarea cadrului legislativ in vederea adoptarii unor masuri adecvate care sa permita un flux de numerar astfel incat sa se asigure necesarul de fonduri la nivelul Autoritatii de certificare si plata, respective Autoritatilor de management pentru efectuarea platilor intr-un termen cat mai scurt. Astfel, se instituie posibilitatea de a aloca temporar in anul 2013 sumele din venituri din privatizare in lei si valuta inregistrate in contul general al Trezoreriei Statului si contul Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei.

De asemenea, ordonanta de urgenta adoptata de Guvern prevede introducerea unui nou mecanism, acela al decontarii cererii de plata, in vederea facilitarii platilor catre furnizorii contractati in cadrul proiectelor finantate din fonduri structurale. Acest mecanism se aplica numai beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite ai bugetului local si care se gasesc in imposibilitatea de a achita facturile pentru serviciile, bunurile si lucrarile receptionate, acceptate la plata.

Beneficiarul va depune la Organismul Intermediar/Autoritatea de Management, care decide sa utilizeze mecanismul cererii de plata, cererea de plata si documentele justificative aferente acesteia. Dupa efectuarea verificarilor cererii de plata, Autoritatea de Management va transfera beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile si a taxei pe valoarea adaugata aferenta acestora. Beneficiarul va efectua plata reprezentand valoarea contributiei proprii si a cheltuielilor neeligibile din surse proprii in aceeasi zi cu plata fondurilor transferate de AM.

Dupa realizarea acestor demersuri, beneficiarul este obligat sa depuna o cerere de rambursare in care sunt incluse facturile decontate prin cererea de plata. Autoritatile de Management care decid utilizarea acestui mecanism vor emite instructiuni referitoare la modul in care se depun cererile de plata, precum si actele care insotesc aceste cereri.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 67