Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Activitatile desfasurate in vederea pregatirii accesarii fondurilor europene alocate Romaniei in perioada 2014‐2020

In vederea elaborarii Acordului de Parteneriat si a Programelor Operationale, pentru urmatoarea perioada de programare autoritatile romane trebuie sa formuleze viziunea strategica de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu si lung, cel putin pana in 2020, respectiv sa identifice obiectivele ce se urmaresc a fi atinse, precum si mijloacele necesare.

Obiectivele de dezvoltare ale Romaniei pentru perioada 2014-2020 trebuie:

 • sa raspunda nevoilor specifice de dezvoltare ale Romaniei, plecand de la avantajele competitive care ar trebui promovate prin investitiile nationale si
 • sa contribuie la obiectivele de crestere inteligenta, durabila si incluziva ale Uniunii Europene, stabilite prin Strategia Europa 2020, documentul de baza ce prefigureaza toate programele si politicile Uniunii Europene.

Obiectivul global pentru perioada de programare 2014-2020 va trebui stabilit pornind de la necesitatea de a relansa procesul de crestere economica sustenabila in Romania, corelata cu obiectivele majore de dezvoltare ale Uniunii Europene.

Prioritatile de dezvoltare vor fi idenificate plecand de la nevoile majore de dezvoltare ale Romaniei in urmatoarele domenii: infrastructura, competitivitate, resurse umane (inclusiv ocupare si incluziune sociala), capacitate administrativa si dezvoltare teritoriala.

Incepand cu august 2012 au fost organizate, periodic, reuniuni ale Comitetului Interinstitutional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP), in cadrul caruia au fost prezentate coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor europene pentru perioada 2014‐2020.

Propunerea Romaniei, din cel de-al treilea semestru al anului 2012, catre Comisia Europeana, identifica 4 prioritati tematice (PT):
 • PT1. Cresterea pe termen lung a competitivitatii economiei Romanesti;
 • PT2. Dezvoltarea durabila a infrastructurii de baza la standarde europene;
 • PT3. Adaptarea capitalului uman la provocarile unei economii moderne;
 • PT4. Imbunatatirea eficientei administratiei publice.

Propunerea a fost discutata cu reprezentantii Comisiei Europene si analizata prin prisma rezultatelor si nevoilor nationale. Astfel, in urma dialogului dintre cele doua parti implicate, Comisia Europeana a recomandat statului roman 5 prioritati de finantare pentru perioada de programare 2014-2020. Cele 4 prioritati tematice propuse de statul roman au fost transpuse in 5 prioritati de finantare:
 • PF1. Imbunatatirea capitatului uman prin cresterea ratei de ocupare a fortei de munca si politici mai bune privind incluziunea sociala si educatia;
 • PF2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru crestere si locuri de munca;
 • PF3. Promovarea competitivitatii economice si a dezvoltarii locale;
 • PF4. Optimizarea utilizarii si protejarii resurselor si activelor naturale;
 • PF5. Modernizarea si consolidarea administratiei nationale si a sistemului judiciar.

Comisia Europeana a propus, pentru toate statele membre, o noua abordare in ceea ce priveste folosirea fondurilor europene prin impunerea de conditionalitati ex-ante si macroeconomice, concentrare tematica si eficientizare a cheltuielilor, tinand seama in acelasi timp de particularitatile identificate la nivelul fiecarui stat membru.

Fondurile alocate Romaniei pentru urmatoarea perioada de programare sunt in valoare de circa 39 de miliarde de euro, din care aproximativ 21,8 de miliarde de euro sunt fondurile structurale si de coeziune, si 7,1 miliarde de euro destinate agriculturii si dezvoltarii rurale.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 98