Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Seminarii regionale privind Fondul Social European, la Piatra Neamt si Tulcea

in perioada 24-26 iulie 2007, Autoritatea de Management pentru Programul Operacional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU), in colaborare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (AM PO DCA) din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Biroul TAIEX si Directia Generala Ocupare, Afaceri Sociale si Egalitate de ªanse din cadrul Comisiei Europene, au organizat doua seminarii regionale privind Fondul Social European (FSE), la Piatra Neamt si Tulcea.

La evenimente au participat aproximativ 130 de reprezentanti ai administratiei publice locale si structurilor deconcentrate, societatii civile, mediului de afaceri si ai mediului academic.

in deschiderea seminarului de la Piatra-Neamt a luat cuvantul domnul subprefect Vasile ªendrea, care a subliniat necesitatea intocmirii de proiecte de calitate in domeniul dezvoltarii resurselor umane, axate pe identificarea nevoilor din teritoriu si care sa conduca la crearea unui numar cat mai mare de locuri de munca.

in cadrul seminariilor au fost prezentate prioritatile programelor finantate din FSE in Romania in perioada 2007 - 2013, respectiv Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, structurile responsabile de implementarea POS DRU la nivel regional, prioritatile regionale privind educatia si ocuparea fortei de munca, noul cadru legislativ in domeniul achizitiilor publice si exemple de bune practici in Romania (proiecte finantate prin programele PHARE Dezvoltarea Resurselor Umane) si Uniunea Europeana. De asemenea, la aceste seminarii au participat trei experti europeni: un expert din partea Institutului European de Administratie Publica (EIPA), Maastricht, Olanda, directorul Autoritatii de Management FSE din regiunea Umbria, Italia si directorul Autoritatii de Management pentru Programul Operational pentru Administratie Publica din Portugalia.

Noutatile din acest domeniu privesc urmatoarele aspecte: depunerea proiectelor se va face electronic, in sistem on-line, iar mecanismul de selectie a proiectelor va avea la baza principiul “primul venit, primul servit”.

Noua abordare a FSE in Romania urmareste reducerea birocratiei si adaptarea procedurilor administrative la nevoile beneficiarului, precum si necesitatea dezvoltarii in parteneriat a proiectelor complexe si sustenabile, care sa fie capabile sa genereze impact pozitiv asupra beneficiarilor FSE.

De asemenea, participantii au fost informati ca AM POS DRU va continua organizarea de sesiuni de pregatire pentru promotorii de proiecte.

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Vizualizări: 70