Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ministerul Transporturilor isi propune in 2013 cresterea absorbtiei prin POS Transport la 25%

La sfarsitul anului trecut, Programul Operational Sectorial Transport se afla in stadiul de intrerupere plati din luna iulie 2012, dar si de pre-suspendare a fondurilor ( decizie transmisa de Comisia Europeana in luna decembrie 2012).

Cele doua decizii ale Comisiei Europene au venit insotite de o serie de masuri specifice pe care Ministerul urmeaza sa le indeplineasca:

 • Verificarea tuturor procedurilor de achizitie publica desfasurate de CNADNR pentru autostrazi (in cadrul axei 1) aplicarea de corectii financiare si recuperarea acestora daca va fi cazul.
 • Elaborarea procedurilor de detectare a neregulilor si fraudelor la CNADNR pentru procedurile de achizitie publica pe care le desfasoara;
 • Evitarea suprapunerilor in verificarea conflictului de interese cu UCVAP;
 • Auditarea celor trei masuri stabilite de Comisie;
 • Actiuni de verificare ex-ante a procedurilor de achizitie publica desfasurate de CNADNR si CFR SA inclusiv asigurarea de instruiri si training-uri pentru personalul din departamentele de achizitii publice ale celor doua companii;
 • Identificarea procedurilor de achizitii publice majore si riscante desfasurate de CNADNR si CFR SA si verificarea procedurilor de achizitii publice care se incadreaza in aceasta categorie;
 • Participarea observatorilor UCVAP la toate procedurile de achizitie publica desfasurate de CNADNR si CFR SA;
 • Consolidarea capacitatii administrative a Autoritatii de Management pentru verificarea achizitiilor publice prin participarea personalului angajat la cursuri de perfectionare in domeniul achizitiilor publice;
 • Elaborarea unor proceduri de evaluare a ofertelor depuse de catre ofertanti in cadrul procesului de achizitie publica desfasurate de cele doua companii;
 • Asigurarea implementarii masurilor, respectiv a actiunilor dispuse de catre Autoritatea de Management in relatia sa cu beneficiarii.

Tot la nivelul Programului Operational Sectorial Transport mai existau, pe langa intreruperea si pre-suspendarea fondurilor, si alte categorii de probleme:
 • Un stoc de cereri de rambursare depuse de catre beneficiari in valoare de 1,247 miliarde lei (aproximativ 277 milioane de euro), achitate din bugetul de stat si neautorizate pentru decontare in relatia cu Comisia, incepand din luna iunie a anului 2012, fapt care a condus la o imobilizare a resurselor bugetului de stat;
 • 6 tronsoane de autostrada transmise cu suspiciune de frauda la Departamentul de Lupta Antifrauda; tronsonanele I si II Nadlac – Arad si Sibiu- Orastie, lotul I, II, III si IV, cat si 3 sectoare de drumuri nationale care includ: DN5 Bucuresti-Adunatii Copaceni, Varianta ocolire Caracal si lot II DN6 Alexandria-Craiova;
 • Un risc de dezangajare automata a fondurilor in valoare de 1,100 miliarde de euro, ceea ce presupune realizarea unui nivel de absorbtie la nivelul anului 2013 echivalentul acestei sume, in conditiile in care programul este pre-suspendat cu risc serios de suspendare;
 • Un grad de contractare extrem de scazut de aproximativ 60% echivalentul sumei de 2,7 miliarde de euro dintr-un total de 4,5 miliarde de euro;
 • Un grad de absorbtie extrem de scazut de 10% din totalul de 4,5 miliarde euro, respectiv suma de 450 milioane de euro, cel mai mic dintre toate programele operationale din Romania.
 • Personal in cadrul Autoritatii de Management insuficient dimensionat, cu unul dintre cele mai scazute nivele de salarizare, deci slab motivat financiar si lipsit de dotarea tehnica necesara pentru realizarea unor activitati de monitorizare eficiente pentru buna implementare a proiectelor;
 • Proiecte in implementare (exemplu Coslariu – Sighisoara) care nu au incheiate contracte de supervizare lucrari pentru a asigura o certificare corespunzatoare a cheltuielilor decontate in relatia cu Comisia Europeana;

In prezent, la nivelul AM POS Transport, concomitent cu sesizarea DLAF, se desfasoara activitatea de documentare pentru a stabili daca sesizarile transmise DLAF se bazeaza pe suspiciune de frauda sau pe suspiciune de neregula, consecinta fiind clarificarea acestor sesizari si deblocarea decontarilor in relatia cu Comisia Europeana.

Pentru remedierea situatiei existente au fost luate o serie de masuri:
 • A fost schimbat directorul general al AM POS Transport, pentru a se incerca impunerea unui nou stil de management si pentru a consolida activitatea desfasurata de AM POS Transport. Astazi, director general este d-l Bolos Marcel, fost director general in AM POR si fost secretar de stat pe probleme cu fonduri europene;
 • A fost infiintat Compartimentul de Verificare a Capacitatii Administrative a beneficiarilor pentru a se asigura ca masurile luate la nivelul AM POST sunt puse in aplicare in mod corect la nivelul beneficiarilor;
 • A fost infiintat Compartimentul de Metodologie Achizitii Publice pentru a asigura o aplicare unitara a legislatiei privind achizitiile publice, in special de catre beneficiarii CNADNR si CFR SA;
 • A fost finalizat raspunsul pentru Autoritatea de Audit, raspuns in ceea ce priveste stadiul implementarii masurilor specifice dispuse de Comisia Europeana in scrisoarea de pre-suspendare din luna decembrie 2012;
 • S-a elaborat un set de proceduri si masuri care se afla in faza de proiect si care au fost transmise pentru informare la Comisia Europeana referitoare la:
  • detectarea timpurie a riscului in achizitii publice la faza de documentatie de achizitie publica in special pentru achizitiile desfasurate de catre CNADNR si CFR SA;
  • identificarea procedurilor de achizitie publica cu impact major si riscant in procesul de achizitii publice desfasurat de CNADNR si CFR SA;
  • consolidarea capacitatii de certificare a cheltuielilor decontate de AM POS Transport in relatia cu Comisia;
  • elaborarea unui pachet de proceduri la nivelul CNADNR si CFR SA care vizeaza o monitorizare riguroasa a procedurilor de achizitie publica desfasurate de cele doua companii;
  • stabilirea unui pachet de masuri pentru securizarea avansurilor primite de beneficiari si decontate din fonduri UE, pentru a evita suspiciunea pentru deturnarea de fonduri, asa cum a fost cazul ROMSTRADE;
 • S-a obtinut Decizia Comisiei Europene in luna ianuarie 2013 pentru finantarea tronsonului de cale ferata Sighisoara – Coslariu, cu o valoare de contributie din bugetul UE de aproximativ 750 milioane de euro;

Pentru a consolida sistemul de management si control a AM POS Transport la nivelul Autoritatii de Management, mai sunt in curs de elaborare si discutie, cu Comisia Europeana, urmatoarele categorii de proceduri :
 • Consolidarea capacitatii administrative a AM POS Transport si a beneficiarilor CNADNR si CFR SA prin elaborarea unui set de proceduri orientat pe un proces de transparenta si competititv a achizitiilor publice, precum si pe utilizarea eficienta a fondurilor alocate de UE;
 • Procedura de monitorizare a proiectelor cu impact major asupra gradului de absorbtie la nivelul AM POS Transport;
 • Procedura de documentare a suspiciunilor de frauda pentru a evita blocajele in relatia de decontare cu UE.

Pentru anul 2013 Ministerul Transporturilor si-a fixat ca obiective:
 • Asigurarea ridicarii pre-suspendarii si evitarea pe cat posibil a suspendarii
 • Consolidarea sistemului de management si control al AM POS Transport si a capacitatii administrative la nivelul CNADNR si CFR SA
 • Cresterea gradului de contractare de la 60% la 80% in anul 2013
 • Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene de la 10% la 25%
 • Deblocarea fondurilor pentru tronsoanele de autostrazi prin clarificarea suspiciunilor de frauda
 • Deblocarea finantarii pentru proiectele care prevad modernizarea infrastructurii aeroportuare cu impact asupra dezvoltarii regionale

Pentru eficientizarea procedurilor de achizitie publica, dar si pentru a asigura o monitorizare riguroasa a procedurilor de achizitii publice desfasurate de CFR SA, Ministerul Transporturilor devine unitate de achizitie centralizata pentru unitatile din subordinea sa, prin Directia Generala pentru Managementul si Implementarea Proiectelor, infiintata prin noua organigrama a ministerului.

Sursa: Ministerul Transporturilor

Vizualizări: 104